Tag-Archive for » genetyka «

06.04.2013 | Autor:

Szanse i zagrożenia leczenia niepłodności okiem genetyka – Prof. Stanisław Cebrat, Uniwersytet Wrocławski, wykład w ramach konferencji: NaProTECHNOLOGY W DIAGNOZOWANIU I LECZENIU NIEPŁODNOŚCI. Szanse, wyzwania efekty, Góra Św. Anny, 9.03.2013,

21.11.2012 | Autor:
prof. Stanislaw Cebrat

źródło:GN

Profesor zwyczajny Stanisław Cebrat jest prodziekanem Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, jest autorem około 170 publikacji z dziedziny genetyki i ewolucji populacji, głównie w anglojęzycznych czasopismach naukowych. W swojej karierze naukowej pracował w kilku świetnych światowych laboratoriach. Przez rok prowadził badania w Centrum Genetyki Molekularnej CNRS w Gif-sur-Yvette pod Paryżem, gdzie dyrektorem był prof. Piotr Słonimski, pionier badań genetyki mitochondriów. Przez trzy lata pracował w Medical School na Uniwersytecie w Teksasie, początkowo jako adiunkt, potem jako visiting professor. Był również zaproszony, jako visiting professor przez Uniwerystet Claude Bernard w Lyonie. Od około 15 lat zajmuje się ewolucją genomów i populacji wspólnie z fizykami teoretykami z USA, Brazylii i Niemiec. Od 1974 roku wykłada na uniwersytetach, prowadził i prowadzi wykłady akademickie z różnych działów genetyki molekularnej dla różnych kierunków studiów, w tym fizyków i matematyków. Wykładał również na bardzo wielu międzynarodowych konferencjach naukowych.

Zainteresowania pozazawodowe: praca w drewnie, mieszka we własnoręcznie wybudowanym i umeblowanym drewnianym domu; założył pasiekę i obserwuje, jak radzą sobie pszczoły, jeżeli pszczelarz się im specjalnie nie naprzykrza. Radzą sobie dobrze, a ich nadprodukcję przerabia na miód pitny:)

Dorobek naukowy, publikacje.

Niektóre wypowiedzi: Okiem genetyka o in vitro

 

29.04.2012 | Autor:

„Genetyka. Jak zmienia się genom rodziców i jakie niesie to konsekwencje dla kolejnych pokoleń”, Prof. Stanisław Cebrat, Uniwersytet Wrocławski wygłosił wykład w ramach konferencji NaProTECHNOLOGYTM W DIAGNOZOWANIU I LECZENIU NIEPŁODNOŚCI. Szanse, wyzwania efekty. Wrocław, 24.03.2012