Archive for the Category » Wykładowcy «

21.12.2012 | Autor:

fot. M. Borawski

Prof. dr hab. med. Marian St. Gabryś – absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu – rok uzyskania dyplomu – 1973. Po studiach staż i pierwsze 7 lat pracy zawodowej w szpitalach rejonowych, w Świebodzicach [oddział ginekologiczno-położniczy {1976 r. – I z zakresu ginekologii i położnictwa}, potem oddział chirurgiczny] i w Szpitalu Górniczym w Wałbrzychu [Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej – pod kierunkiem prof. Zdzisława Zagrobelnego uzyskał I 0  specjalizacji z anestezjologii. Od roku 1980 starszy asystent,  od 1987 – adiunkt II Katedry Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Specjalizacja ginekologii i położnictwa od 1981 roku. Doktoryzował się i habilitował z zakresu problematyki wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu. Od roku 2000 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, początkowo I Katedry Ginekologii i Położnictwa, a potem II Katedry i Kliniki Ginekologii. W latach 2001 – 2006 kierował II Katedrą Ginekologii i Położnictwa. Od listopada

2006 roku na stanowisku prof. nadzwyczajnego w I Katedrze Ginekologii i Położnictwa. W 2008 roku Prezydent RP prof. Lech Kaczyński nadał mu tytuł naukowy profesora. W 2009 roku uzyskał specjalizację z zakresu ginekologii onkologicznej. Od 2011 roku na stanowisku prof. zwyczajnego.

Główne zainteresowania – onkologia ginekologiczna, etyka i socjologia prokreacji [członek Rady Naukowej Fundacji Życie i Płodność oraz Kobieta i Natura], ginekologia operacyjna i nowoczesne położnictwo o charakterze intensywnej opieki położniczej w skrajnych postaciach patologii ciąży.

Żonaty od 40 lat, dwoje dzieci, pięcioro wnuków.

Zainteresowania pozazawodowe – muzyka klasyczna, historia nauki, wędkarstwo, przyroda.

 

Niektóre wypowiedzi:

 

 

 

 

21.11.2012 | Autor:
prof. Stanislaw Cebrat

źródło:GN

Profesor zwyczajny Stanisław Cebrat jest prodziekanem Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, jest autorem około 170 publikacji z dziedziny genetyki i ewolucji populacji, głównie w anglojęzycznych czasopismach naukowych. W swojej karierze naukowej pracował w kilku świetnych światowych laboratoriach. Przez rok prowadził badania w Centrum Genetyki Molekularnej CNRS w Gif-sur-Yvette pod Paryżem, gdzie dyrektorem był prof. Piotr Słonimski, pionier badań genetyki mitochondriów. Przez trzy lata pracował w Medical School na Uniwersytecie w Teksasie, początkowo jako adiunkt, potem jako visiting professor. Był również zaproszony, jako visiting professor przez Uniwerystet Claude Bernard w Lyonie. Od około 15 lat zajmuje się ewolucją genomów i populacji wspólnie z fizykami teoretykami z USA, Brazylii i Niemiec. Od 1974 roku wykłada na uniwersytetach, prowadził i prowadzi wykłady akademickie z różnych działów genetyki molekularnej dla różnych kierunków studiów, w tym fizyków i matematyków. Wykładał również na bardzo wielu międzynarodowych konferencjach naukowych.

Zainteresowania pozazawodowe: praca w drewnie, mieszka we własnoręcznie wybudowanym i umeblowanym drewnianym domu; założył pasiekę i obserwuje, jak radzą sobie pszczoły, jeżeli pszczelarz się im specjalnie nie naprzykrza. Radzą sobie dobrze, a ich nadprodukcję przerabia na miód pitny:)

Dorobek naukowy, publikacje.

Niektóre wypowiedzi: Okiem genetyka o in vitro

 

20.11.2012 | Autor:

Dr inż. Agnieszka Chrobak jest pracownikiem naukowym Laboratorium Immunologii Rozrodu Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu oraz  współpracownikiem Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor 13 publikacji anglojęzycznych oraz ponad 40 doniesień konferencyjnych. Wielokrotna laureatka konkursów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji DAAD; Instruktor Metody Rötzera;

Mężatka, mama Macieja i Jasia.

11.02.2012 | Autor:

Lekarz, specjalista ginekolog- położnik, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Konsultant Medyczny NaProTechnology. Mąż i ojciec jedenaściorga dzieci. Prezes zarządu Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II w Lublinie. Prowadzi praktykę lekarza ginekologa – położnika, zajmuje się leczeniem niepłodności małżeńskiej w Przychodni Specjalistycznej „Macierzyństwo i Życie” w Lublinie.

 

 

Niektóre wypowiedzi:

Publikacje:


 

 

 

20.06.2011 | Autor:

Mgr Magdalena Machlarz jest koordynatorem leczenia dietetycznego w Poradni Specjalistycznej Macierzyństwo i Życie w Lublinie oraz konsultantem naukowym w Cambridge Diagnostics w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie zdobywała w trakcie
studiów biologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów biotechnologicznych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Współautor 2 publikacji i 4 doniesień konferencyjnych oraz autor i wykładowca szkoleń z zakresu immunodiagnostyki nadwrażliwości pokarmowej. Obecnie w trakcie badań naukowych do rozprawy doktorskiej.

14.06.2011 | Autor:

 

Specjalista psycholog kliniczny. Kierownik Zespołu Psychologów w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  Podczas licznych konferencji, sympozjów i zjazdów, na które jest zapraszana dzieli się swoim bogatym doświadczeniem i refleksją psychologa z obszaru ginekologii, położnictwa i neonatologii.

11.02.2011 | Autor:

źródło:http://lkfoto.wordpress.com

Lekarz w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa. FCP, NFPMC po szkoleniach z zakresu Creighton Model System i NaProTechnology w USA. Staże z zakresu chirurgii NaProTechnology odbył u Prof.T. Hilgersa w Omaha. Pracuje w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym Św. Rodziny w Warszawie.

Kategoria: Wykładowcy  | Skomentuj
05.12.2010 | Autor:

Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku. Od 20 lat pracuje jako lekarz. Jest specjalistą w zakresie położnictwa i ginekologii, instruktorem Naturalnego Planowania Rodziny, a od kilku lat zajmuje się naprotechnologią. Ostatnio mieszka i pracuje w Warszawie.

Lubi muzykę poważną, malarstwo średniowieczne oraz podróże włóczęgi.
Fascynuje ją człowiek.

Kategoria: Wykładowcy  | Skomentuj
01.12.2010 | Autor:

Mgr biologii ze specjalnością biochemii, absolwentka UAM;
Cytolog z wieloletnim doświadczeniem pracy w Pracowni Patomorfologii;
Wieloletnia instruktorka NPR, czynnie pracująca w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny;
Obecnie nauczyciel biologii w Liceum Ogólnokształcącym oraz dyplomowany Instruktor Modelu Creighton z trzyletnim doświadczeniem pracy z małżeństwami borykającymi się z problemem niepłodności.

Kategoria: Wykładowcy  | Tagi:  | Skomentuj