Archive for the Category » Wykladowcy 2013 «

26.01.2013 | Autor:

Studia psychologiczne odbyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie w 2000 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii rodziny. Praca doktorska, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Braun-Gałkowskiej, dotyczyła psychologicznej charakterystyki małżeństw bezdzietnych i była efektem długoletniej pracy psychologa-praktyka w Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Opolu. Praca doktorska została opublikowana (A. Kalus, Bezdzietność w małżeństwie, Opole, 2002).

Zainteresowania naukowe dr hab. Alicji Kalus konsekwentnie dotyczą psychologii małżeństwa i rodziny, w tym psychologicznych zagadnień związanych z bezdzietnością i adopcją. Psychologicznej problematyce adopcji poświęcona jest rozprawa habilitacyjna Funkcjonowanie systemu rodziny adopcyjnej. Analiza psychologiczna. Opole 2009. W 2011 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr hab. Alicja Kalus jest autorką licznych prac naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyki niepłodności w małżeństwie oraz adopcji, np. (2006). Childlessness and adoption: the experience of loss as a source of suffering. Journal of Physiology and Pharmacology, 57, 175-181; (2012) Psychosomatic Disorders Among Adopted People, Advances in Experimental Medicine and Biology. ss. 369-375: SPRINGER (IF 2); (2007). Adopcja w świetle modelu stresu. Psychologia Rozwojowa, t. 12, nr 3, 29-34; (2003). Zadowolenie ze swoich małżeństw par bezdzietnych niepłodnych, Małżeństwo i Rodzina, nr 3 (7), 12-18; (2008). Doświadczenie bezdzietności w małżeństwie. Życie i Płodność, 2/3, 81-86.

Dr hab. Alicja Kalus jest pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i Instytucie Psychologii UO. Prowadzi także wykłady w Instytucie Położnictwa i Instytucie Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowe w Opolu.

Kategoria: Wykladowcy 2013  | Skomentuj
31.12.2012 | Autor:

dr n. med. Katarzyna Dunajska – specjalista internista i endokrynolog, NFPMC, nauczyciel

akademicki  i pracownik  naukowy  w Zakładzie Promocji Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego

we Wrocławiu. Jest współautorką ponad 30 prac z dziedziny endokrynologii, opublikowanych w

recenzowanych czasopismach naukowych. Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Prokreacyjnego w Centrum

Zdrowia „Ogrodowa” oraz w Centrum Zdrowia Lux-Med i Medicover we Wrocławiu .

Od 18 lat szczęśliwa żona Andrzeja i mama pięciorga dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

Lubi śpiewać (w przeszłości alt w chórze Akademii Rolniczej „Szumiący jesion”), kocha góry, Skautów Europy

(dwie córki – Hania i Basia – są harcerkami)  i teatr. Z zamiłowania jest moderatorem Akademii Familijnej

– warsztatów dla rodziców organizowanych we współpracy z IFFD (International Federation of Family

Development).

28.12.2012 | Autor:

Konrad Józef Glombik (ur. 1970), dr hab., kapłan diecezji opolskiej, kierownik Katedry Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, studia specjalistyczne z teologii moralnej w KUL JPII i Akademii Alfonzjańskiej w Rzymie, w 2008 r. habilitacja na podtsawie rozprawy Jedność dwojga. Prekursorski charakter personalistycznego rozumienia małżeństwa w ujęciu Herberta Domsa (1890-1977); członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich, członkiem rady naukowej czasopisma „Teologia i Moralność” i zespołu redakcyjnego „Przeglądu Piśmiennictwa Teologicznego”. Należy do organizacji międzynarodowych: Vereinigung für Katholische Sozialethik in Mitteleuropa, Görres Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft, Bioethicists in Central Europe (BCE), Internationale Vereinigung für Moraltheologie und Sozialethik; jest członkiem regionalnego komitetu Europy Wschodniej światowej organizacji Catholic Theological Ethics in the World Church. W swoich badaniach zajmuje się m.in. problematyką moralności małżeństwa i rodziny, etyki seksualnej oraz sakramentalności małżeństwa. Jest autorem kilkunastu książek oraz ponad 140 artykułów naukowych z zakresu różnych zagadnień teologii moralnej.

Kategoria: Wykladowcy 2013  | Skomentuj
21.12.2012 | Autor:

fot. M. Borawski

Prof. dr hab. med. Marian St. Gabryś – absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu – rok uzyskania dyplomu – 1973. Po studiach staż i pierwsze 7 lat pracy zawodowej w szpitalach rejonowych, w Świebodzicach [oddział ginekologiczno-położniczy {1976 r. – I z zakresu ginekologii i położnictwa}, potem oddział chirurgiczny] i w Szpitalu Górniczym w Wałbrzychu [Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej – pod kierunkiem prof. Zdzisława Zagrobelnego uzyskał I 0  specjalizacji z anestezjologii. Od roku 1980 starszy asystent,  od 1987 – adiunkt II Katedry Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Specjalizacja ginekologii i położnictwa od 1981 roku. Doktoryzował się i habilitował z zakresu problematyki wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu. Od roku 2000 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, początkowo I Katedry Ginekologii i Położnictwa, a potem II Katedry i Kliniki Ginekologii. W latach 2001 – 2006 kierował II Katedrą Ginekologii i Położnictwa. Od listopada

2006 roku na stanowisku prof. nadzwyczajnego w I Katedrze Ginekologii i Położnictwa. W 2008 roku Prezydent RP prof. Lech Kaczyński nadał mu tytuł naukowy profesora. W 2009 roku uzyskał specjalizację z zakresu ginekologii onkologicznej. Od 2011 roku na stanowisku prof. zwyczajnego.

Główne zainteresowania – onkologia ginekologiczna, etyka i socjologia prokreacji [członek Rady Naukowej Fundacji Życie i Płodność oraz Kobieta i Natura], ginekologia operacyjna i nowoczesne położnictwo o charakterze intensywnej opieki położniczej w skrajnych postaciach patologii ciąży.

Żonaty od 40 lat, dwoje dzieci, pięcioro wnuków.

Zainteresowania pozazawodowe – muzyka klasyczna, historia nauki, wędkarstwo, przyroda.

 

Niektóre wypowiedzi:

 

 

 

 

21.11.2012 | Autor:

Magister ekonomii, doradca życia rodzinnego, doradca laktacyjny, FertilityCare Practicioner.

W 1996 ukończyła ekonomię na Wydziale Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli. W latach 2007-2010 była słuchaczem Archidiecezjalnego Studium Życia Rodzinnego w Częstochowie, w latach 2009-2010 w Galway w Irlandii ukończyła szkolenie dla FertilityCare Practioner.
Prowadzi Poradnię Na Pro w Wieluniu, współpracuje i współtworzy Poradnię Rozpoznawania Płodności CARITAS w Częstochowie, posługuje w Poradni Małżeńskiej i Rodzinnej w Wieluniu. Spotyka się małżeństwami mającymi problem z poczęciem dziecka, ale uczy również modelu Creighton małżonków, którzy odkładają poczęcie kolejnego potomka, narzeczonych i kobiety, które mają problemy ginekologiczne i nie chcą ich „rozwiązywać” za pomocą antykoncepcji. Towarzyszy małżonkom podczas trudnego czasu oczekiwania na poczęcie, a po porodzie służy pomocą jako doradca laktacyjny.

Razem z mężem Leszkiem wychowują czwórkę dzieci. Młodsze bliźnięta są uczone przez mamę w domu w ramach edukacji domowej.

Więcej na: http://napro.webd.pl

Kategoria: Wykladowcy 2013  | Skomentuj
21.11.2012 | Autor:

Foto: Dominik Gajda/ GN

Medycynę skończyłam w zakonie. Byłam po liceum medycznym i pracowałam w szpitalu. Przełożeni postanowili wysłać mnie na studia do Rzymu.  Po studiach i specjalizacji z ginekologii wróciłam do Polski, a tu okazało się, że lekarz-zakonnica budzi jednak pewien dystans w środowisku medycznym i ma małe szanse na zatrudnienie. Po miesiącach poszukiwań pracy przyjął mnie szef szpitala w Rydułtowach. Dla pacjentek mój habit nie stanowi z reguły problemu. Niekiedy są zaskoczone, szczególnie gdy przychodzą po środki antykoncepcyjne lub tabletkę „po stosunku”. Czasem się oburzają, gdy odmawiam wypisania recepty. Są jednak takie, które słuchają, gdy mówię o szkodliwości antykoncepcji, zasadach naturalnego planowania rodziny, i chcą je poznać.

Cieszę się, kiedy przychodzą do mnie pacjentki, a ja mogę im pomóc. Czuję wdzięczność matek, gdy podczas odbierania porodu, modlę się za nie i za ich rodzące się dziecko. W 2008 r. ukończyłam kurs naprotechnologii. Jest ona dla mnie dowodem, że naturalne metody rozpoznawania płodności nie są żadnym ciemnogrodem, ale mają mocne podstawy naukowe, a dla budowania więzi małżeńskiej, dla zdrowia kobiety – rozumianego kompleksowo jako fizyczne, emocjonalne, duchowe – stanowią niezwykłe dobro.

Kategoria: Wykladowcy 2013  | Tagi:  | Skomentuj
21.11.2012 | Autor:

Dr n.med.Przemysław Binkiewicz, NFPMCI ur.28.02.1969 Leszno

Studia: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 1987-1993
Specjalizacje: ginekologia i położnictwo I st. 1997 r., II st. 2001 r.
Doktorat: Zastosowanie wybranych szczepionek w leczeniu zapaleń szyjki macicy o znanej etiologii bakteryjnej 2000r;
Praca: 1993-2005 I Klinika Położnictwa i Ginekologii ŚAM (obecnie ŚUM) w Bytomiu
od 2005 roku Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Pyskowicach
Autor ponad 20 prac naukowych.
Żona Dorota, położna,mgr ekonomii i ósemka dzieci.
Kategoria: Wykladowcy 2013  | Tagi:  | Skomentuj
21.11.2012 | Autor:
prof. Stanislaw Cebrat

źródło:GN

Profesor zwyczajny Stanisław Cebrat jest prodziekanem Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, jest autorem około 170 publikacji z dziedziny genetyki i ewolucji populacji, głównie w anglojęzycznych czasopismach naukowych. W swojej karierze naukowej pracował w kilku świetnych światowych laboratoriach. Przez rok prowadził badania w Centrum Genetyki Molekularnej CNRS w Gif-sur-Yvette pod Paryżem, gdzie dyrektorem był prof. Piotr Słonimski, pionier badań genetyki mitochondriów. Przez trzy lata pracował w Medical School na Uniwersytecie w Teksasie, początkowo jako adiunkt, potem jako visiting professor. Był również zaproszony, jako visiting professor przez Uniwerystet Claude Bernard w Lyonie. Od około 15 lat zajmuje się ewolucją genomów i populacji wspólnie z fizykami teoretykami z USA, Brazylii i Niemiec. Od 1974 roku wykłada na uniwersytetach, prowadził i prowadzi wykłady akademickie z różnych działów genetyki molekularnej dla różnych kierunków studiów, w tym fizyków i matematyków. Wykładał również na bardzo wielu międzynarodowych konferencjach naukowych.

Zainteresowania pozazawodowe: praca w drewnie, mieszka we własnoręcznie wybudowanym i umeblowanym drewnianym domu; założył pasiekę i obserwuje, jak radzą sobie pszczoły, jeżeli pszczelarz się im specjalnie nie naprzykrza. Radzą sobie dobrze, a ich nadprodukcję przerabia na miód pitny:)

Dorobek naukowy, publikacje.

Niektóre wypowiedzi: Okiem genetyka o in vitro

 

20.11.2012 | Autor:

Dr inż. Agnieszka Chrobak jest pracownikiem naukowym Laboratorium Immunologii Rozrodu Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu oraz  współpracownikiem Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor 13 publikacji anglojęzycznych oraz ponad 40 doniesień konferencyjnych. Wielokrotna laureatka konkursów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji DAAD; Instruktor Metody Rötzera;

Mężatka, mama Macieja i Jasia.

11.02.2012 | Autor:

Lekarz, specjalista ginekolog- położnik, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Konsultant Medyczny NaProTechnology. Mąż i ojciec jedenaściorga dzieci. Prezes zarządu Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II w Lublinie. Prowadzi praktykę lekarza ginekologa – położnika, zajmuje się leczeniem niepłodności małżeńskiej w Przychodni Specjalistycznej „Macierzyństwo i Życie” w Lublinie.

 

 

Niektóre wypowiedzi:

Publikacje: