Dla kogo?

Docelowa grupa odbiorców konferencji to:

– lekarze (ginekolodzy, interniści, lekarze rodzinni)

-pielęgniarki i położne

-studenci medycyny i położnictwa oraz Politechniki Wrocławskiej

-nauczyciele NPR i pracownicy poradni rodzinnych

– małżeństwa oraz wszyscy zainteresowani tematem