Program konferencji

Temat:  NaProTECHNOLOGYTM W DIAGNOZOWANIU I LECZENIU NIEPŁODNOŚCI.  Szanse, wyzwania efekty.

sobota 24.03.2012,  Centrum Naukowo–Badawcze, budynek D20 Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 8 50-372 Wrocław

08.30   Rejestracja uczestników

09.00 – 10.35 Sesja I NIEPŁODNOŚĆ PROBLEM GLOBALNY  

09.00 Powitanie Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników i gości. – Organizatorzy konferencji.

09.15 Przyczyny i skala problemu niepłodności. –  Prof. Marian Gabryś – Akademia Medyczna, Wrocław

09.35 Immunologia. Rola układu odpornościowego w prokreacji. – Dr Agnieszka Chrobak – Instytut Immunologii Doświadczalnej PAN, Wrocław

09.55 Czy odpowiednie odżywianie może poprawić płodność? – Lek. med. Aleksandra Baryła, Szpital św. Rodziny, Warszawa

10.15 Genetyka. Jak zmienia się genom rodziców i jakie niesie to konsekwencje dla kolejnych pokoleń. – Prof. Stanisław Cebrat, Uniwersytet Wrocławski

10.35   Przerwa kawowa

10.50 – 12.40 Sesja II: NaProTECHNOLOGYTM JAKO POMOC W DIAGNOZOWANIU PRZYCZYN I  LECZENIU OBNIŻONEJ PŁODNOŚCI

10.50 CREIGHTON MODEL FertilityCareTM system – metoda rozpoznawania płodności i diagnozowania zaburzeń zdrowia prokreacyjnego. – Mgr Mirosława Szymaniak – Instruktor Modelu Creighton, Poznań

11.20 Metody chirurgiczne w NaProTechnology TM – PCOS, endometrioza, zrosty. –Lek. med. Piotr Klimas – Szpital Św. Rodziny, Warszawa

12.00 Niepłodność jako wieloczynnikowy problem choroby przewlekłej.  Metody leczenia zachowawczego w NaProTechnology TM . – Dr Maciej Barczentewicz – ginekolog położnik  – Przychodnia Specjalistyczna Macierzyństwo i Życie oraz Fundacja Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej, Lublin.

12.50 Przerwa obiadowa

13.30 – 15.00  Sesja III: NaProTECHNOLOGYTM JAKO POMOC W DIAGNOZOWANIU PRZYCZYN I  LECZENIU OBNIŻONEJ PŁODNOŚCI c.d.

13.30 Interwencje dietetyczne w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym niepłodności i chorób współistniejących – mgr Magdalena Machlarz  Przychodnia Specjalistyczna Macierzyństwo i Życie, Lublin

14.00 Czynnik męski jako jedna z przyczyn obniżonej płodności.Dr Maciej Barczentewicz – ginekolog położnik Przychodnia Specjalistyczna Macierzyństwo i Życie oraz Fundacja Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej, Lublin

14.30 Nasze dziecko przyszło na świat przy pomocy NaProTechnology TMJakub i Ilona Tarasiuk, Wrocław


14.55 Psychologiczny aspekt niepłodności.Dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

15.15 Część IV Panel Dyskusyjny  z udziałem Prelegentów

16.00   Zakończenie konferencji

Decyzją Dolnośląskiej Izby Lekarskiej każdy uczestnik konferencji otrzyma 7 punktów edukacyjnych.