Tag-Archive for » nietolerancja pokarmowa «

02.04.2013 | Autor:

Zapraszamy na szkolenia z zakresu

Immunodiagnostyka Nietolerancji Pokarmowej i praktyczne zastosowanie testów diagnostycznych.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie z teoretyczną wiedzą na temat alergii i nietolerancji pokarmowej oraz zdobycie praktycznej umiejętności oznaczania immunoglobulin klasy G (IgG) w kierunku alergenów pokarmowych przy użyciu pierwszego na świecie, nielaboratoryjnego testu Food Detective.

Tematyka szkolenia
Tematyka teoretycznej części szkolenia obejmuje m.in. najnowszą wiedzą z zakresu alergii i nietolerancji pokarmowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli pokarmowo – specyficznych IgG w przebiegu wybranych chorób przewlekłych oraz podstawowe informacje o budowie i funkcjonowaniu układu immunologicznego. W części praktycznej zostaną omówione znane metody diagnostyki alergii i nietolerancji pokarmowej. Poznamy też zastosowanie metody ELISA w makroskopowych badaniach w kierunku alergenów pokarmowych przy użyciu mikropłytkowych testów. W celu zdobycia praktycznych umiejętności uczestnicy szkolenia będą mieli okazję samodzielnie przeprowadzić test Food Detective i zaprojektować własny, indywidualny profil żywieniowy!

Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników służby zdrowia, dietetyków, farmaceutów oraz innych osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem testów Food Detective w swoich praktykach.

Czas szkolenia
Czas trwania szkolenia wynosi ok. 7 godzin zegarowych od 9.00- 16.30, zajęcia są prowadzone w grupach 20-sto osobowych.

Data i miejsce szkolenia: 21.04.2013 Wrocław (adres sali podam bliżej terminu szkolenia)

Certyfikat
Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia w temacie.

Koszt szkolenia
to 250 zł
,  w ramach szkolenia wykonujemy na sobie test food detective.

Dane do przelewu: ( z dopiskiem szkolenie wrocław)
Cambridge Diagnostics Polska
ul.Walecznych 56/2
03-926 Warszawa
nr konta: 50 1750 0009 0000 0000 1198 0635

Marta Dyrzbańska
Tel: 510 089 848