26.01.2013 | Autor:

Studia psychologiczne odbyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie w 2000 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii rodziny. Praca doktorska, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Braun-Gałkowskiej, dotyczyła psychologicznej charakterystyki małżeństw bezdzietnych i była efektem długoletniej pracy psychologa-praktyka w Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Opolu. Praca doktorska została opublikowana (A. Kalus, Bezdzietność w małżeństwie, Opole, 2002).

Zainteresowania naukowe dr hab. Alicji Kalus konsekwentnie dotyczą psychologii małżeństwa i rodziny, w tym psychologicznych zagadnień związanych z bezdzietnością i adopcją. Psychologicznej problematyce adopcji poświęcona jest rozprawa habilitacyjna Funkcjonowanie systemu rodziny adopcyjnej. Analiza psychologiczna. Opole 2009. W 2011 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr hab. Alicja Kalus jest autorką licznych prac naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyki niepłodności w małżeństwie oraz adopcji, np. (2006). Childlessness and adoption: the experience of loss as a source of suffering. Journal of Physiology and Pharmacology, 57, 175-181; (2012) Psychosomatic Disorders Among Adopted People, Advances in Experimental Medicine and Biology. ss. 369-375: SPRINGER (IF 2); (2007). Adopcja w świetle modelu stresu. Psychologia Rozwojowa, t. 12, nr 3, 29-34; (2003). Zadowolenie ze swoich małżeństw par bezdzietnych niepłodnych, Małżeństwo i Rodzina, nr 3 (7), 12-18; (2008). Doświadczenie bezdzietności w małżeństwie. Życie i Płodność, 2/3, 81-86.

Dr hab. Alicja Kalus jest pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i Instytucie Psychologii UO. Prowadzi także wykłady w Instytucie Położnictwa i Instytucie Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowe w Opolu.

Kategoria: Wykladowcy 2013
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Możesz napisać komentarz lub wysłać trackback ze swojej strony.
Napisz komentarz