15.01.2011 | Autor:

W apelu naukowcy przypominają, że sztuczne zapłodnienie niesie za sobą niszczenie poczętych już istot ludzkich. Dzieci, które rodzą się, są 2−3−krotnie bardziej narażone na wady wrodzone i opóźnienie rozwoju psychofizycznego.

Pierwsze najważniejsze 5 dni życia mały człowiek "wyprodukowany" w szkle musi spędzić w sztucznych warunkach poza łonem matki.

NomadicEntrepreneur / CC 2.0

 Pierwsze najważniejsze 5 dni życia mały człowiek „wyprodukowany” w szkle musi spędzić w sztucznych warunkach poza łonem matki.W 2009 roku stu naukowców zaapelowało do polskich parlamentarzystów o wprowadzenie ustawowego zakazu stosowania procedury „in vitro” jako drastycznie niehumanitarnej oraz o szerokie upowszechnienie naprotechnologii i zapewnienie jej pełnej refundacji z NFZ. Po trzech latach pod dokumentem podpisało się już 300 naukowców, a swoje poparcie można nadal składać za pośrednictwem stronywww.wychowawca.pl/podpisy.
W apelu naukowcy przypominają, że sztuczne zapłodnienie metodą in vitro niesie za sobą niszczenie poczętych już istot ludzkich – ginie ich od 60 do 95 procent. Dzieci, które rodzą się, są 2−3−krotnie bardziej narażone na występowanie różnych wad wrodzonych, a także opóźnieniem rozwoju psychofizycznego w porównaniu do dzieci poczętych w sposób naturalny.

Naukowcy zwracają też uwagę, że istnieje nowoczesna metoda diagnozowania i leczenia niepłodności – naprotechnologia. Opiera się ona na tzw. Modelu Creightona, służącym precyzyjnej obserwacji organizmu kobiety w czasie jej naturalnego cyklu. Na żadnym etapie stosowania naprotechnologii nie dochodzi do niszczenia poczętych istot ludzkich, naruszenia godności małżonków i poczętej istoty ludzkiej oraz zachowane są ekologiczne zasady prokreacji. Naprotechnologia – zdaniem sygnatariuszy apelu – w porównaniu do procedury „in vitro” jest bardziej skuteczna i kilkakrotnie mniej kosztowna.

Publikujemy treść apelu:

Apel naukowców do polskich parlamentarzystów w sprawie procedury „in vitro” i naprotechnologii:

We wrześniu [2009 r.] w Sejmie RP rozpoczęły się prace nad regulacjami prawnymi dotyczącymi procedury „in vitro”. Jako naukowcy i nauczyciele akademiccy pragniemy zabrać głos w tej ważnej kwestii społecznej. Życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia – to fakt biologiczny, naukowo stwierdzony. Procedura „in vitro”, mająca służyć przekazywaniu życia ludzkiego, jest nieodłącznie związana z niszczeniem życia człowieka w fazie prenatalnego rozwoju, jest więc głęboko nieetyczna i jej stosowanie winno być prawnie zakazane. Z publikowanych danych – z różnych ośrodków medycznych stosujących „in vitro” – wynika, że w trakcie tej procedury ginie 60-80% poczętych istot ludzkich (z brytyjskich informacji wynika, że nawet 95%).

Procedura „in vitro”, na różnych etapach jej stosowania, narusza trzy artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: art. 30, art. 38, art. 40 oraz art. 157 kodeksu karnego. Procedura ta jest rażąco sprzeczna z ekologią prokreacji, zastępując naturalne środowisko poczęcia i początkowego rozwoju człowieka, jakim jest łono matki, przez „szkło”, a w skrajnym przypadku przez system głębokiego zamrażania (do temperatury -195°C). To naruszenie ekologii prokreacji skutkuje prawie dwukrotnym wzrostem śmiertelności niemowląt, 2-3-krotnym wzrostem występowania różnych wad wrodzonych a także opóźnieniem rozwoju psychofizycznego dzieci poczętych metodą „in vitro” w porównaniu do dzieci poczętych w sposób naturalny.

Pozytywną metodą pomocy małżonkom pragnących poczęcia i urodzenia dziecka jest naprotechnologia. Naprotechnologia to nowoczesna metoda diagnozowania i leczenia niepłodności na podstawie tzw. Modelu Creightona, służącego precyzyjnej obserwacji organizmu kobiety w czasie jej naturalnego cyklu. Na żadnym etapie stosowania naprotechnologii nie dochodzi do niszczenia poczętych istot ludzkich, naruszenia godności małżonków i poczętej istoty ludzkiej oraz zachowane są ekologiczne zasady prokreacji. Należy też podkreślić, że naprotechnologia w porównaniu do procedury „in vitro” jest bardziej skuteczna i kilkakrotnie mniej kosztowna.

Apelujemy o wprowadzenie ustawowego zakazu stosowania procedury „in vitro” jako drastycznie niehumanitarnej oraz o szerokie upowszechnienie naprotechnologii i zapewnienie jej pełnej refundacji z NFZ.

Zapraszamy do dołączenia do sygnatariuszy apelu [FORMULARZ].

 1. prof. dr hab. Franciszek Adamski, Kraków
 2. dr Marek Babik, Kraków
 3. dr Alina Bielawska, Kielce
 4. prof. zw. dr hab. Ryszard Bender, Toruń
 5. prof. dr hab. inż. Bogumił Bieniasz, Rzeszów
 6. prof. dr hab. Aleksander Bobko, Rzeszów
 7. lek. med. Halina Bogusz, Poznań
 8. dr med. Mirosław Bogusz, Poznań
 9. dr inż. Władysław Brzozowski, Rzeszów
 10. prof. dr hab. med. Zbigniew Chłap, Kraków
 11. dr Krystyna, Cygorijni, Kraków
 12. dr Andrzej Dakowicz, Białystok
 13. dr Lidia Dakowicz, Białystok
 14. dr hab. inż. Joanna Dulińska, Kraków
 15. prof. dr hab. Tadeusz Gerstenkorn, Toruń
 16. dr Lucyna Górska-Kłęk, Wrocław
 17. dr Jerzy Grygiel, Kraków
 18. dr Stanisław Grześ, Poznań
 19. prof. dr hab. Antoni Feluś, Katowice
 20. prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, Lublin
 21. prof. doc. dr hab. Waldemar Furmanek, Rzeszów
 22. prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewcz, Poznań
 23. dr Stanisław Kalinkowski, Warszawa
 24. dr inż. Anna Kasprzyk, Lublin
 25. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków
 26. dr Danuta Kejda, Rzeszów
 27. dr Marian Kęsek, Kraków
 28. prof. zw. Stefania Kinal, Wrocław
 29. dr Jan Kłys, Warszawa
 30. dr Marta Komorowska-Pudło, Szczecin
 31. prof. dr hab. Maria Kopacz, Rzeszów
 32. prof. zw. dr hab. Stanisław Kopacz, Rzeszów
 33. dr hab. Urszula Kopeć, Rzeszów
 34. dr hab. Irena Kosacka, Białystok
 35. dr hab. inż. Jan Kosendiak, Wrocław
 36. dr inż. Alicja Kowalska, Kraków
 37. dr Asja Kozak, Poznań
 38. prof. zw. Stanisław Krzyniecki, Wrocław
 39. dr Łukasz Krzywiecki, Wrocław
 40. prof. dr hab. Henryk Kurczab, Rzeszów
 41. prof. dr hab. inż. Ludwik Laudański, Rzeszów
 42. dr Jerzy Lechowski, Lublin
 43. prof. Tadeusz Litko, Białystok
 44. dr hab. Wojciech Łebkowski, Białystok
 45. dr med. Maria Łazawska, Białystok
 46. prof. dr hab. Wojciech Łączkowski, Lublin
 47. dr Kazimierz Maciąg, Rzeszów
 48. dr hab. Anita Magowska, Poznań
 49. prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Rzeszów
 50. dr Elżbieta Mazur, Rzeszów
 51. dr Monika Mekroda-Bąk, Poznań
 52. dr med. Rafał Michalik, Kraków
 53. prof. dr hab. med. Alina Midro, Białystok
 54. dr med. Henryk Midro, Białystok
 55. dr hab. Grzegorz Musiał, Poznań
 56. dr Barbara Muśnicka, Poznań
 57. prof. dr hab. Czesław Muśnicki, Poznań
 58. prof. dr hab. Edward Nieznański, Warszawa
 59. dr Lucyna Nowak, Kraków
 60. dr Józef Nowicki, Wrocław
 61. dr hab. Andrzej Ochocki, Warszawa
 62. dr hab. Teresa Olearczyk, Kraków
 63. prof. zw. dr hab. Gustaw Ostasz, Rzeszów
 64. prof. dr hab. Edward Ozimek, Poznań
 65. dr Janusz Pasterski, Rzeszów
 66. dr Stanisław Paszkowski, Wrocław
 67. prof. dr hab. Maria Piskornik, Kraków
 68. prof. dr hab. Zdzisław Piskornik, Kraków
 69. dr med. dr h. c. Wanda Półtawska, Kraków
 70. dr Barbara Półtorak, Rzeszów
 71. dr hab. Michał Ptyszmant, Białystok
 72. dr hab. med. Teresa Reduta, Białystok
 73. dr hab. Mieczysław Ryba, Toruń
 74. prof. dr hab. Maria Ryś, Warszawa
 75. prof. dr hab. med. Maria Sobaniec-Łotowska, Białystok
 76. prof. dr hab. Marek Stanisz, Rzeszów
 77. prof. dr hab. Anna Stankowska, Poznań
 78. prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski, Poznań
 79. dr Rafał Staszewski, Poznań
 80. dr Wiesława Stefan, Wrocław
 81. dr inż. Stanisław Szela, Rzeszów
 82. prof. zw. dr hab. Kazimierz Stępczak, Poznań
 83. dr Anna Szuba-Trznadel, Wrocław
 84. prof. dr hab. Agnieszka Szyszkowska, Wrocław
 85. dr Krystyna Śmietało, Białystok
 86. dr med. Wanda Terlecka, Częstochowa
 87. dr hab. Piotr Tomaszek, Poznań
 88. dr Marek Mariusz Tytko, Kraków
 89. dr med. Ewa Wasilewicz, Białystok
 90. lek med. Tadeusz Wasilewski, Białystok
 91. dr hab. inż. Łukasz Węsierski, Rzeszów
 92. dr Maria Wierzbińska, Rzeszów
 93. dr Józef Winiarski, Kraków
 94. doc. dr hab. Jadwiga Wronicz, Kraków
 95. dr hab. prof. AGH Zygmunt Wronicz, Kraków
 96. ks. prof. dr hab. Józef Zabielski, Warszawa
 97. dr Antoni Zając, Rzeszów
 98. dr Bożena Zając, Rzeszów
 99. prof. zw. dr hab. Zygmunt Zagórski, Poznań
 100. dr Bogna Zawieja, Poznań
 101. dr inż. Antoni Zięba, Kraków
 102. dr Marian Zwiercan, Kraków
 103. prof. dr hab. Krzysztof Zwierz, Białystok
Polscy naukowcy, którzy poparli powyższy Apel w sprawie całkowitego  zakazu procedury in vitro i postulują propagowanie naprotechnologii
jako etycznej i skutecznej alternatywy:

 

stopień / tytuł naukowy:
imię:
nazwisko:
miejscowość:
e-mail:

Uwaga! Adres e-mail wyłącznie do wiadomości organizatorów Apelu.

 • dr inż. Andrzej Bobiec, Rzeszów
 • dr hab. prof. nadzw. IHN PAN Michał Kokowski, Kraków
 • adiunkt/dr inż. Jerzy Kolanko, Wrocław
 • profesor nadzwyczajny dr hab.  Łukasz Święcicki, Warszawa
 • lek. med. Ewa  Noga, Kraków
 • dr hab. prof. UP Henryk Noga, Kraków
 • dr Zdzisława Dybiec, Kraków
 • ks. dr hab. prof. nadzw. UPJPII i WSFP Tadeusz Biesaga, Kraków
 • prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński, Kraków
 • dr Wojciech Pawnik, Kraków
 • dr Krzysztof Kania, Katowice
 • dr inż. Krzysztof Borowiak, Poznań
 • ks. dr Jarosław Paszyński, Kraków
 • dr hab inż. Halina Garbalińska, Szczecin
 • prof. dr hab. dr h.c. multi Wacław  Leszczyński, Wrocław
 • dr Grzegorz Hołub, Kraków
 • dr hab. Piotr Fiszeder, Toruń
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Kryza, Wrocław
 • dr Ewa Baranowska-Prokop, Warszawa
 • dr hab. Zbigniew B. Gaś, Lublin
 • dr Tomasz Kraj, Kraków
 • dr inż. Krzysztof Adamczyk, Kraków
 • dr hab. inż , prof nadzw. Pol. Śl. Henryk  Foit, Żernica
 • dr Paweł Korobczak, Wrocław
 • doktor Barbara Pliszka, Olsztyn
 • prof. dr hab, ks.  Ryszard Sztychmiler, Olsztyn
 • dr inż. Marek Śnieżek, Rzeszów
 • dr hab. Anna Katrusiak, Poznań
 • dr Tomasz  Panz, Kraków
 • dr Aneta Gawkowska, Warszawa
 • dr Grzegorz Mazur OP, Kraków
 • dr hab. Joanna Kostecka, Rzeszów
 • prof. nadz. dr hab. inż Helena Teterycz, Wrocław
 • dr Joanna Wójcik, Zamość
 • dr hab. Szczepan  Zapotoczny, Kraków
 • Dr, adiunkt, MC-AC Piotr Kieniewicz, Lublin
 • dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz, Katowice
 • dr Robert Janusz, Kraków
 • ks. dr hab. prof. ndzw. UKSW Zbigniew Łepko, Warszawa
 • prof. dr hab. Tadeusz Ślipko, Kraków
 • ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, Kraków
 • dr Kazimierz Gelleta, Krosno
 • dr Alicja Maurer, Kraków
 • dr n. humanistycznych Anna Badura, Katowice
 • dr hab. nauk rolniczych, dr nauk politycznych Andrzej  Gąsowski, Bruksela
 • dr Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Olsztyn
 • prof. dr hab. inż.  Stefan J. Kowalski, Poznań
 • prof. zw. dr hab. Roman Darowski SJ, Kraków
 • dr Jolanta Kaleta, Kraków
 • Dr med. Wojciech Leppert, Poznan
 • dr inż. Paweł Badura, Katowice
 • profesor zwyczajny Ryszard Kantor, Kraków
 • dr Anna  Kraszewska, Białystok
 • dr hab., prof. nadzw. Leszek Jerzy Chmielewski, Warszawa
 • dr Paweł Jan Szałański, Łódź
 • doktor Jacek Ryłko, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Grono, Gdynia
 • dr n. hum. Małgorzata Jaszczuk-Surma, Wrocław
 • dr Jan Wilk, Kraków
 • dr Robert Kiełtyka, Ludwigshafen
 • dr inż. Danuta Pliś, Rzeszów
 • dr Czesław August, Wrocław
 • dr hab. inż. Janusz Hauryłkiewicz, Poznań
 • dr inż. Krzysztof Dreszer, Chorzów
 • dr Andrzej Kowalik, Poznań
 • ks. dr hab. Janusz Nawrot, Poznań
 • dr Agnieszka Janiak, Katowice
 • dr inż. Janusz Wójcik, Gliwice
 • dr hab Anna Ratajska, Warszawa
 • prof. dr hab inż. Jan  Sińczak, Kraków
 • dr hab. Stefan Pietrzak, Falenty
 • dr hab. inż. Piotr Borkowski, Łódź
 • dr inż. Piotr Stera, Gliwice
 • Dr, adiunkt Agnieszka Wiącek, Lublin
 • prof.zw.dr hab. imż. Magdalena Jaworska, Krakow
 • Prof.dr hab.med. Eugeniusz Baran, Wrocław
 • dr inż. Joachim Pielot, Zabrze
 • dr hab.prof.UW Małgorzata Karwowska-Struczyk, Warszawa
 • dr Barbara Nowarska, Kraków
 • dr Beata Ecler-Nocoń, Katowice
 • dr inż. Adrian Nocoń, Gliwice
 • dr hab.  Andrzej Kęsy, Radom
 • dr inż. Tomasz Zięba, Wrocław
 • dr hab. Andrzej Walendziak, Warszawa
 • dr inż. Grzegorz Kubica, Katowice
 • dr inż. Andrzej Augustynek, Kraków
 • dr inż.  Bogdan Nienartowicz, Szczecin
 • Prof.dr hab.inż. Grzegorz Kamiński, WARSZAWA
 • prof. dr hab. Krzysztof Rościszewski, Kraków
 • dr hab. inż. Barbara Jabłońska-Firek, Kraków
 • dr hab. inż. prof.ndzw. Pol.Śl.  Marek  Smolik, Gliwice
 • dr inż. Franciszek Wójcik, Łódź
 • dr inż. Aleksandra Górecka-Bruzda, Jastrzębiec
 • dr inz. Janusz Partyka, Wojnicz
 • dr inż. Jolanta Słoniec, Lublin
 • prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, Kraków
 • prof.zw.dr hab. Jerzy Klag, Katowice
 • dr hab. Andrzej  Gzella, Poznań
 • prof. dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak, Wrocław
 • dr hab. inż., prof. Politechniki Wrocławskiej Bogusław  Karolewski, Wrocław
 • dr inż.  Andrzej Rylski, Rzeszów
 • prof.dr hab.  Ryszard Błaszczyszyn, Wrocław
 • dr Maria Maślanka-Błaszczyszyn, Wrocław
 • prof.dr .hab  Agnieszka Mandat, Kraków
 • dr hab.inż. Anna Pęksa, Wrocław
 • dr hab. inż. , prof. PK Czesław  Niżankowski, Kraków
 • dr inż. Małgorzata Michniewicz, Łódź
 • dr Jacek Dziobek-Romański, Boguchwała
 • prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak, Poznań
 • dr hab. inż. prof. nzw. w Pol. Śl. Stanisław  Waluś, Gliwice
 • dr hab. n.med. Marek Rusin, Gliwice
 • dr hab. Bartłomiej Błaszczyszyn, Wrocław
 • dr inż. Ryszard Gałąź, Wrocław
 • lek. med.  Elżbieta  Trembecka-Dubel, Zabrze
 • dr inż. Roman Kaula, Bytom
 • dr hab. Adam  Nodzeński, Kraków
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaczmarski, Rzeszów
 • st.wykładowca Antoni  Prątnicki, Warszawa
 • lekarz – specjalista neuroog Maria Roztoczyńska-Wodzień, Kraków
 • dr inż. Ziemowit Nowak, Wrocław
 • prof. dr hab. UP Henryka Kramarz, Kraków
 • mgr starszy dokumentalista Antoni Stryjewski, Wrocław
 • dr inż.  Teofil Korolewicz, Gliwice
 • dr inż. Olgierd Unold, Wrocław
 • dr Wiesław Poleszak, Lublin
 • dr med  Henryk Welcz, Lublin
 • dr Anna Wolińska-Welcz, Lublin
 • dr Roman Mazur SDB, Kraków
 • dr inż. Jan Bielski, Kraków
 • prof. dr hab. Tomasz Woliński, Warszawa
 • dr Malgorzata Rachwalska, Kraków
 • prof. dr hab. Anna Stachurska, Lublin
 • dr hab. prof. UMCS Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, Lublin
 • dr inż. Włodzimierz Drzazga, Wrocław
 • doktor Aniela Matuszewska, Sosnowiec
 • prof.zw.dr hab. Dominik Szynal, Lublin
 • dr hab. Stanisław Paszkowski, prof nadzw., Poznań
 • dr hab. inż. Anna Górecka-Drzazga, Wrocław
 • lekarz medycyny Alicja  Bednarz, Wojnicz
 • prof. dr hab. inż Józef Beluch, Kraków
 • dr inż. Wiesław Goc, Gliwice
 • dr hab. prof. UP Henryka Kramarz, Kraków
 • dr Jolanta  Muszer, Wrocław
 • dr inż. Zenobia Biedrzycka, Warszawa
 • prof.dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, Kraków
 • dr hab. inż marek Gotfryd, Rzeszów
 • dr inż Marek Piasecki, Wrocław
 • prof. UWM dr hab Marian Machinek, Olsztyn
 • dr inż Bożena  Smolec, Zabrze
 • mgr inż. Grzegorz Prątnicki, Szczecin
 • dr Wojciech Lipka, Warszawa
 • Prof. dr hab. Rajmund S. Dybczyński, Warszawa
 • dr Andrzej Marjański , Jeżów
 • dr filozofii Tadeusz  Rostworowski, Kraków
 • dr inż. Jerzy Chruściel, Łódź
 • dr hab. Kinga Suwińska, Warszawa
 • dr inż. Bogusław Szlachetko, Wrocław
 • Mag. Barbara Sobala, Myslowice
 • Dr.med.univ. Anna Sobala, Wieden
 • prof. zw. dr hab. Janusz Szczodrak, Lublin
 • prof. zw. dr hab.  Józef Makselon, Kraków
 • magister zarządzania Danuta Maciewicz, Brzeszcze
 • dr Monika Borowiec, Kraków
 • doktor nauk technicznych Lubomiła Owczarek, Warszawa
 • dr hab. Grażyna Topolska, Warszawa
 • Profesor dr hab. Jolanta Dudek, Kraków
 • Prof. dr hab. med. Dorota  Zozulińska-Ziółkiewicz, Poznań
 • doktor Ks. Dariusz Oko, Kraków
 • dr n. przyr. Danuta  Leszczyńska, Wrocław
 • Profesor zwyczajny doktor habilitowany Stanisław Ziemiański, Kraków, ul. Kopernika 26
 • dr Małgorzata Majsnerowska, Wrocław
 • dr Juliusz Majsnerowski, Wrocław
 • dr Anna Żmihorska-Gotfryd, Rzeszów
 • dr Hanna Krztoń, Gliwice
 • dr n.med. Aleksandra Kwosek, Rybnik
 • dr hab. Ryszard Walkowiak, Przeźmierowo
 • prof. dr hab. Henryk Szydłowski, Poznań
 • prof.dr hab. Krystyna Kamieńska-Trela, Warszawa
 • dr n o kul.fiz. Anna Maria Choińska, Wrocław
 • prof.dr hab. med. Ludwika  Sadowska, Wroclaw
 • dr  Wanda  Kamińska, Warszawa
 • dr inż. Sylwester Filipiak, Kielce
 • dr inż. Eleonora Wcisło, Katowice
 • MS Maciej  Środa, Warszawa
 • dr inż. Jan Bielski, Kraków
 • dr n. med. Magdalena Szymańska, Białystok
 • dr hab. inż. Ludwik Kania, Częstochowa
 • magister zarządzania Joanna Judasik, Rybnik
 • magister sztuki Barbara Lewandowska, Wrocław
 • dr hab. inż., prof. nzw. Politechniki Śląskiej Piotr Gawor, Gliwice
 • dr hab. inż.  Barbara Jabłońska-Firek, Kraków
 • dr hab. prof. UMK Waldemar Rozynkowski, Toruń
 • doktor Halina Iwańczyk, Lublin
 • mgr. nauk o rodzinie Anna Tarnowska, Konstancin-Jeziorna
 • mgr ekonomii Maria Chmielnicka, Radom
 • aspirant pożarnictwa Dariusz Henryk MALICKI, JAWORZNO
 • dr inż. Tomasz Stachura, Kraków
 • lek. med. Stefan Czarniecki, Kraków
 • mgr inż. Anna Mackiewicz, Warszawa
 • dr inż. Adam Jednoróg, Wrocław
 • dr  Łukasz Mścisławski , Wrocław
 • dr hab o. Borys Jacek Soiński, Poznań
 • dr inż. Agnieszka Chrobak, Wrocław
 • mgr inż.  Radomir Piekarczyk, Zabrze
 • mgr Mikołaj Rylski, Szczecin
 • dr Grzegorz Filipowski, Opole
 • dr inż. Michał Rylski, Szczecin
 • mgr Marek Płodowski, OLSZTYN
 • mgr Michał Kęska, Warszawa
 • ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki, Zabrze-Opole
 • mgr Rafał Porzeziński, Warszawa
 • ks. mgr lic. Jacek Bałemba SDB, Częstochowa
 • mgr sztuki Krzysztof Andrzej Zalewski, Linia
 • dr Janusz Godula, Lublin
 • dr hab. prof. Pol. Śl. Tomasz Błachowicz, Gliwice
 • dr inż. Dariusz Stasiak, Motycz
 • dr Paweł Żyliński, Gdańsk
 • mgr Jolanta Bochenek, Opole
 • dr Paweł Dalasiński, Toruń
 • mgr Aleksandra Krasowska, Warszawa
 • mgr inż. Maciej Grunwald, Warszawa
 • dr inż. Jacek Dańda, Kraków
 • dr hab n med  Jan Czogała, Katowice
 • dr inż. Mateusz Nowak, Gliwice
 • mgr Michał Konieczko, Bytom
 • Mgr Anna Beata Kielech, Rzym
 • ks. mgr lic. Radosław Jurewicz, Warszawa
 • mgr Maciej Pabich, Warszawa
 • mgr Łukasz Franc, Norwich
 • dr inż Rafał Stankiewicz, Kraków
 • mgr Michał Kabza, Poznań
 • inż. Katarzyna  Braczkowska, Słupsk
 • inż. Katarzyna  Braczkowska, Słupsk
 • mgr inż. Grzegorz Brzuchalski, Warszawa
 • mgr Kamila Wachowska, Opole
 • mgr Mariusz Andrzej Nowak, Siedlce
 • mgr  Cecylia Sosnowska, Warszawa
 • mgr Agnieszka Spólna, Warszawa
 • mgr inż. Tomasz Cichoń, Ostrożnica
 • dr inż. Magdalena Nawrocka, Nowy Jork
 • mgr inz. Towaroznawstwa Marcin Madejski, Krakow
 • Dr Włodziemierz Guzik, Kalisz
 • dr hab. inż., prof. UTP Stanisław Rolbiecki, Bydgoszcz
 • mgr inż. Piotr  Michnowski, Łódź
 • dr Tomasz Lech, Łódź
 • mgr inż. Bogumiła Szczęch, Zabrze
 • dr Norbert Krygier, Łódź
 • lekarz medycyny Adam  Masternak, Oleśnica
 • mgr Magdalena  Lemieszek, Wisełka
 • dr hab. Andrzej Lewandowicz, Warszawa
 • mgr Karolina Marta Ignatowicz, Łódź
 • mgr Piotr Sobczyński, Łódź
 • dr inż. Łukasz Mirosław, Zurych
 • studentka medycyny Marta Rojek, Radom
 • ks. prof dr hab Henryk Krzysteczko, Katowice
 • magister s.Bogumiła Janiak, Warszawa
 • magister fizjoterapii Ewa Kowalska, Milanówek
 • mgr prawa Elżbieta Daszkiewicz-Krzemińska, Milanówek
 • mgr fil. pol. i mgr sztuki Jerzy  Król, Katowice
 • dr Rafał Lange, Warszawa
 • Dr n. med.  Tomasz Basinski, Wroclaw
 • inż. Dawid Kłoda, Czechowice-Dziedzice
 • dr inż. arch. Agnieszka Bernaś, Wrocław
 • lek. med. Justyna Stępkowska, Warszawa
 • dr Ewa Repucho, Wrocław
 • mgr Dorota Michnowska, Łódź
 • dr hab. Krzysztof Widawski, Wrocław
 • mgr Alicja  Babkiewicz, Poznań
 • mgr inż.  Agnieszka Chałupka, Poznań
 • mgr inż.  Józef Chałupka, Kórnik
 • Pediatra Małgorzata Wawrzyniak-Gil, Mikołów
 • mgr Jan Gil, mikołów
 • mgr Agnieszka Marecka, Poznań
 • mgr Maria Pawłowska, Poznań
 • mgr Dorota Grygiel, Poznan
 • mgr Andrzej Grygiel, Poznań
 • mgr Urszula Sobiecka, Warszawa
 • mgr Grzegorz Krawiec, Poznań
 • studentka romanistyki Adrianna Woźniak, Poznań
 • mgr  Elżbieta Zimniak, Kórnik
 • dr Lidia  Banowska, Poznań
 • mgr Wojciech Bernaś, Wrocław
 • inż Alexander Weber, Poznań
 • mgr Elżbieta Tajsner, Poznań
 • kompozytor Piotr Orliński, Poznań
 • mgr Maciej Prostko, Olsztyn
 • opiekun medyczny Agnieszka Droździk, Poznań
 • mgr Gabriela Skorupa-Schäffer, Tychy
 • dr Wojciech Schäffer, Tychy
 • mgr Danuta  Kuszka, Gierałtowice
 • mgr Maria Wilczak, Chełmek
 • mgr inż. Wojciech Tęsny, Warszawa
 • magister farmacji Izabella Żmuda-Wasiniewska, Nowy Sącz
 • mgr Dariusz Weichert, Poznań
 • mgr Emilia Skibicka, Łódź
 • mgr pedagogiki specjalnej i terapii ped. Marta Kalisz, Izabelin
 • licencjat Rafał Olszewski, Tychy
 • magister Anna Bęben, Kraków
 • magister inżynier Jacek  Bujak, Barwinek
 • mgr Agnieszka Gołąbek, Mysłowice
 • magister pedagogiki Ewa Gawlak, Czechowice-Dziedzice
 • mgr inż. Piotr Brol, Świętochłowice
 • magister Maria Kiwińska, Warszawa
 • prof.dr hab.dr h.c. Andrzej Schinzel, Warszawa
 • magister Anna Rutkowska, Łódź
 • doktor Anna Teresa Łukowska, Lublin
 • mgr inż.  Janusz Uchnast, Chmielowice
 • mgr Konrad Dziadkowiak, Wrocław
 • kleryk Mateusz Osiewalski, Kalisz
 • mgr pedagogiki resocjalizacyjnej Maria Kwiecień, Gdańsk
 • lek.med. Joanna Matlachowska-Pala, Opole
 • mgr ekonomii Włodzimierz Kowalik, Kraków
 • Renowator zabytków Mateusz Kwiecień, Gdańsk
 • licencjat Magdalena Włoszek-Kempisty, Oświęcim
 • mgr Joanna Kapkowska, Opole
 • mgr Mirosław Hanulewicz, Opole
 • mgr Aleksandra Walasik, Opole
 • Mgr Joanna Gucka, Gdańsk
 • MGR inż. Piotr Gucki, Gdańsk
 • mgr Tomasz Chyra, Opole
 • mgr. inż. Robert Gawlak, Bielsko-Biała
 • dr Paweł Mleczko, Poznań
 • partycypant kursu przygotowawczego na kierunek lekarski Łukasz Szczurowski, Racławice k. Niska
 • mgr  Agnieszka  Rzeźnik, Wrocław
 • mgr  Dorota Skrzypek, Łódź
 • mgr Maria Ostoja-Ostaszewska, Warszawa
 • lek. med. Jolanta Piwoda, Opole
 • dr Anna Bautsz – Sontag, Katowice
 • mgr Agata Kamzelak, Poznań
 • mgr Irena Łęcka, Zamość
 • mgr Magdalena Markulak, Dzierżoniów-Włóki
 • Licencjat Grzegorz  Markulak, Dzierżoniów-Włóki
 • mgr Grzegorz Żurek, Gostków
 • nauczyciel Małgorzata Tomczyk, Łomianki
 • dr Arkadiusz Pierzchalski,  Gdańsk
 • mgr Anna Piwońska, Haczów
 • mgr Andrzej Piwoński, Katowice
 • mgr inż. Piotr Małek, Tychy
 • mgr Halina KOSERCZYK, Pszczyna
 • mgr Edyta  Kowalik, Warszawa
 • mgr Urszula Smuniewska, Legionowo
 • magister farmacji Magdalena Olejnik, Mysłowice
 • mgr inż.  Andrzej Olejnik, Mysłowice
 • mgr. Elżbieta Białecka, Trojanowice
 • mgr Julia Stanecka, Bydgoszcz
 • mgr Julia Stanecka, Bydgoszcz
 • magister pedagogiki Beata Agopsowicz, Radlin
 • mgr s.Teofila Matusik, Warszawa
 • mgr Arkadiusz Drabik, Przeworsk
 • magister Renata Chróstna, Warszawa
 • mgr inż. Tomasz Chróstny, Warszawa
 • mgr teologii Małgorzata Gębala, CK
 • mgr teologii Ks. Sebastian Kaczerzewski, Brodnica
 • mgr Dariusz Kurpiński, Kielce (CK)
 • lic. Eliza Kurpińska, Kielce (CK)
 • mgr inż. mgr Marek Milewski, Elbląg
 • ks. mgr teologii Marek Łosak, Kielce
 • mgr Urszula Błaziak, Chełm
 • dr  Joanna Płońska, Lublin
 • magister Mariusz Woźniak, Warka
 • mgr Jacek Antoniuk, Warszawa
 • mgr. inż.  Ewa Wielgosz, Kraków
 • mgr Magdalena Glińska-Kurzacz, Warszawa
 • licencjat Renata Dziubałka, Radzewo, k. Kórnika
 • dr hab. (prof. nadzw. IITD PAN) Janusz Matuszyk, Wrocław
 • licencjat Izabela  Płaskoń, Tychy
 • mgr  Natalia  Bukowska, Gdańsk
 • mgr Krzysztof Wrosz, Gdańsk
 • mgr Jakub Garbus, Stronie Śląskie
 • mgr (italianistyki) Emma Karolina Canfora, Warszawa
 • mgr inż. Wojciech Gosiewski, Katowice
 • mgr Lucyna Gosiewska, Katowice
 • lic Wojciech Tadeusz Gosiewski, Katowice
 • dr ks. Przemysław Góra, Łodź
 • mgr Marta Szagżdowicz, Gdańsk
 • mgr Michał Szagżdowicz, Gdańsk
 • mgr Wiesława Hlebowicz, Gdańsk
 • mgr Adam Hlebowicz, Gdańsk
 • mgr inż. Ewa Szagżdowicz, Gdańsk
 • mgr inż Tadeusz Szagżdowicz, Gdańsk
 • mgr Wanda Ekielska, Łomianki
 • dr n.med Dorota Kościelniak, Kraków
 • brak Marek Pawliński, Jastrzębie-Zdrój
 • dr inż Kasylda Milczewska, Poznań
 • mgr Małgorzata Balińska, Gliwice
 • prof Teresa  Dziembowska, Szczecin
 • mgr Łucja Doroszewska, Rumia
 • mgr inż. Elżbieta  Gutkowska- Kwiek, Rzeszów
 • student budownictwa Kasper Kwiek, Rzeszów
 • prof.dr hab.inż. Zófia Sobczyńska-Kończak, Poznań
 • mgr Katarzyna Tkaczyk, Krasnystaw
 • mgr Tomasz Fraszczyk, Warszawa
 • dr Andrzej Skrzsypczak, Poznań
 • mgr inż. Małgorzata Wawrzyniak, Zalasewo
 • studentka Zofia Fabisiewicz, Warszawa
 • mgr pielęgniarstwa Sylwia Stefaniak, Radzanów
 • dr  Anna Fabisiewicz, Warszawa
 • student Aleksandra Fabisiewicz, Warszawa
 • mgr inż. Tomasz Fabisiewicz, Warszawa
 • mgr inż. Katarzyna Dąbrowicz, Poznań
 • mgr inż. Radosław Dąbrowicz, Poznań
 • mgr Iwona Delinac, Gdańsk
 • mgr. Dorota Białecka, Trojanowice
 • mgr. Monika Białecka, Trojanowice
 • mgr Małgorzata Walczak, Warszawa
 • dr Szymon Krzywda, Poznań
 • lek.med. Agnieszka Wierzchowiecka, Poznań
 • lek.med. Jerzy Wierzchowiecki, Poznań
 • lek. med. Agnieszka Stasieńko, Warszawa
 • dr nauk medycznych Jerzy Matyjek, Toruń
 • mgr Anna Alicja  Adamska, Białystok
 • magister Justyna Witkowska, Pruszków
 • lek.med. Katarzyna  Florkiewicz, Poznań
 • mgr farm. Paweł Stasieńko, Marki
 • lic.położnictwa Zofia Wosicka, Poznań
 • mgr Jagoda Spychała, Wronki
 • magister teologii Anna Szymczyk, Kielce
 • magister teologii Maria Kinle, Nowe Miasto Lubawskie
 • mgr Joanna  Maciejewska, Gryfice
 • magister Marta Kwoczyńska, Bielsko-Biała
 • dr n. med. Jennifer Castaneda, Warszawa
 • mgr inż. Elżbieta Pelc, Poznań
 • inż. Paweł Nowak, Poznań
 • mgr inż.  Piotr Biernat, Wrocław
 • mgr Maura Biernat, Wrocław
 • magister Danuta Socha, Opole
 • mgr Anna Wiza-Koszla, Poznań
 • mgr Michał Koszla, Poznań
 • Artysta Jacek Patejuk, Warszawa
 • mgr/naucz. ponadgimnazjalny Rafał Pietrzak, Poznań
 • magister Hanna Cofta, Puszczykowo
 • mgr Blandyna Ciemielewska, Toruń
 • mgr Ewa Paul, Puszczykowo
 • mgr Jolanta Hamerlak, Bielsko-Biała
 • mgr inż. Anna  Łoskot, Warszawa
 • mgr Maria Karolewska, Poznań
 • dr n. med.  Irena Sergiej-Monkiewicz, Warszawa
 • mgr zdrowia publicznego Agnieszka Dowgiałło-Perkowska, Warszawa
 • mgr psycholog Magdalena Kosicka, Warszawa
 • mgr inż. Dorota  Jasińska, Bogatynia
 • lek.med. Joanna Barczyńska, Warszawa
 • magister Elżbieta Nowak, Zgorzelec
 • inż. Wojciech Wierzchowiecki, Gorzów Wielkopolski
 • lek. med. Teresa Szymaniak, Turek
 • mgr inż. Bogusław Szymaniak, Turek
 • mgr Genowefa Misiaczyk – Czerniaga, Środa Wielkopolska
 • Dr inż.  Henryk Merta, Gliwice
 • prof. dr hab. Łukasz KACZMAREK, wARSZAWA
 • mgr Elżbieta Elżbieta Kaczmarek, Warszawa
 • mgr Joanna Gronek – Janczyk, Warszawa
 • ratownik Remigiusz Janczyk, Warszawa
 • dr Izabela Szyperska, Poznań
 • mgr ekonomii Anna Cieślewicz, Poznań
 • mgr inż. Mieczysław Cieślewicz, Poznań
 • mgr inż. Antoni Pelc, Poznań
 • mgr Sandra Piasny, Zakrzewo
 • dr inż.  Jan Jedlński, Warszawa
 • prof. dr hab.  Włądysław  Chałupka, Kórnik
 • mgr, psycholog Maria Płotczyk, Warszawa
 • mgr Olga Kokocińska-Małolepszy, Dąbrówka
 • LEK MED piotr  szmigiel, siekierczyn 182
 • mgr Magdalena  Porzycka, Węgierska Górka
 • mgr pielęgniarstwa Zuzanna Cywka, Bolesławiec
 • mgr Dorota Żywica, Konin
 • mgr Violetta Barszczewska, Poznań
 • mgr/ familiolog Aleksandra Łowińska-Kacan, Warszawa
 • technik budownictwa Bartosz Kacan, Warszawa
 • lek med Barbara  Kurek, Warszawa
 • dr Sylwester Laskowski, Warszawa
 • studentka położnictwa Kalina Krawulska, Ostrów Wlkp.
 • prof. dr hab. Jacek Gracz, Poznań
 • mgr inż. arch. Anna Witowska, Opole
 • dr Joanna  Banik, Opole
 • mgr inż. Irmina Antoszkiewicz, Warszawa
 • mgr Jadwiga Krawczyk, Olsztyn
 • mgr Mariola Dałomis, Sulejówek
 • mgr Elżbieta  Kluba, Opole
 • mgr inż. Joanna Wojciechowska , Warszawa
 • mgr pielęgniarstwa Romana Jędzierowska, Bolesławiec
 • mgr Włodzimierz Gołaszewski, Garwolin
 • doktor nauk humanistycznych Bozena Tacher, Koszalin
 • mgr inż. arch. Henryk Witowski, Opole
 • mgr Wojciech Wilczek, Bocholt, Niemcy
 • magister Danuta Rodziewicz, Białystok
 • mgr Danuta Markiewicz, Jawor
 • lek. med. Maria  Bielak, Wrocław
 • inżynier Tadeusz Wojteczko, Tarnobrzeg
 • mgr inż. Zofia Kuczyńska-Harbuz, Białystok
 • mgr. Katarzyna Mecinska-Wasser, Kolonia
 • mgr Urszula Donath, Głogówek
 • mgr  Agnieszka  Zakrzewska-Kubów, Opole
 • mgr Halina Harasimczuk-Kępka, Białystok
 • mgr inż. Hanna Rzońca, Warszawa
 • mgr Maria Anna Słodkowska, Przecław
 • dr n.med Barbara Ratajczak, Gdańsk
 • technik odzieżowiec Jadwiga Zembrzycka, Płońsk
 • technik ekonomista o specjalności administracja państwowa Barbara Węsierska, Wejherowo
 • dr Lesław Bielak, Legnica
 • nauczyciel Kazimierz Tarapata, Tuszów Narodowy
 • mgr Jurand Lubas, Tarnobrzeg
 • inzynier Andrzej Skorka, Lyon
 • dr Tomasz Wójcik, Wrocław
 • mgr Urszula Kmita, Lublin
 • mgr Magdalena Kojder, Czaniec
 • dr, profesor nadzwyczajny  Józef Łukaszewicz, Wrocław
 • Asystent Posła na Sejm RP Artur  Kwapiński, Puławy
 • Mgr Psychologii, Terapeuta Rosita Bielak, Wroclaw
 • lek.med. Małgorzata Kozieł, Olkusz
 • mgr Aleksandra Dąbrowska, Wejherowo
 • mgr inż. Krzysztof Filipek, Zawadzkie
 • ekonomista,student dziennikarstwa, poetka Krystyna  Trybowska-Goman, Wejherowo
 • mgr Mariusz Urbańczyk, Milicz
 • mgr Alina Grzywaczewska-Ignyś, Poznań
 • magister biologii Iwona Schneider, Poznań
 • dr Maria Chantry, Wrocław
 • dr hab. Rajmund Pietkiewicz, Wrocław
 • dr hab. Andrzej  Ładyżyński, Wrocław
 • lek. Maria Wojtas, Limanowa
 • mgr Renata Starczewska, Kalisz
 • mgr Jolanta  Bartczak, Kalisz
 • magister pedagog Piotr Walek, Sandomierz
 • dr Dariusz  Zawisza, Kraków
 • mgr Bartłomiej Pudło, Szczecin
 • inż. Adam Weselak, Urzejowice
 • mgr Józef Racewicz, Białystok
 • hipoterapeutka Joanna Kujawa, Poznań
 • mgr inż.  Marek Kujawa, Poznań
 • mgr inż. Daniel Stós, Kraków
 • magister Aneta  Stawska, Dobrzeń Wielki
 • lekarz medycyny Krystyna  Piotrowska- Szymala, Szczecin
 • mgr Juztyna Iskra, Paszczyna
 • mgr Justyna Iskra, Paszczyna
 • magister pedagogiki Mariola Bacańska, Żmigród
 • mgr Magdalena Duda, Oko
 • Były kapłan-jezuita, teolog Marian Żelazny, Kętrzyn
 • mgr Joanna Stachowiak, Warszawa
 • mgr Joanna Stachowiak, Warszawa
 • dr Tomasz Panz, Kraków
 • mgr. inż. Tomasz Zapora, Kraków
 • dr Andrzej Mazan, Łomianki
 • lekarz medycyny Irmina Alochna, Nowogród
 • mgr pedagogiki Zofia Marzantowicz, Warszawa
 • mgr Anna Krynicka, Poznań
 • mgr sztuki Anna Wyrzykowska, Tarnobrzeg
 • mgr inż. Rafał Szczypta, Tarnobrzeg
 • mgr Monika Komańskja, Tychy
 • student Artur Adamiak, Szczecin
 • mgr Karolina Ujma, Kraków
 • magister sztuki Krzysztof Stanienda, Podkowa Leśna
 • mgr filologii polskiej i słowiańskiej Magdalena Zamojska, Zgierz
 • inż. Krzysztof Cylke, Zgierz
 • lic Henryk Rogowski, Nowe Miasto Lubawskie
 • mgr teologii Monika Guzicka, Szczecin
 • mgr Maria Dąbrowska, Gdańsk
 • mgr  Barbara Mączko, Biskupice Radłowskie
 • mgr inż. Sabina Morela-Mirecki, Winów
 • mgr inż. Dariusz Niemczyk, Krosno
 • lekarz Robert Guziec, Krosno
 • magister ks. mgr lic. Maciej Kuś, Katowice
 • mgr Artur Bijok, Gliwice
 • mgr Magdalena Gołembiewska, Radziejowice
 • licencjat Dawid Przespolewski, Kościelna Wieś
 • mgr Michał Żelechowski, Krosno
 • lek.med. Marta Wilk, Krosno
 • mgr Tadeusz Hryhorowicz, Gliwice
 • mgr Katarzyna Kłysik, Gliwice
 • mgr inż. Adam Rosiek, Zaborze
 • mgr Izabela Kopeć, Żary
 • magister Kinga Sibilska, Poznań
 • mgr Bogusława Wąs, Krasne
 • dr Grzegorz Wnętrzak, Bielsko-Biała
 • mgr Adam Lesiński, Sulejówek
 • magister lucyna Penar, Klimkówka
 • doktor Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak, Kraków
 • mgr Barbara Sajdak, Łubno Opace
 • mgr Agnieszka Przybylska, Szczecin

źródło: http://www.wychowawca.pl/podpisy/

Kategoria: Aktualności
Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Możesz napisać komentarz lub wysłać trackback ze swojej strony.
Napisz komentarz