21.10.2016 | Autor:

VI sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”

pt. „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki  –

postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny.”

                                                          WWW.ZDROWIE-PROKREACYJNE.WUM.EDU.PL

 4 grudnia 2016 r. (niedziela),

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Centrum Dydaktyczne, AULA A, ul. Księcia Trojdena 2a

Informacje i zapisy: http://www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl/content/o-sympozjum

Organizatorzy:

Zakład Dydaktyki Położniczo – Ginekologicznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM oraz 7 Polskich Organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny /NPR/ i ekologiczną prokreację.

Partnerzy:

Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) na WUM

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

Polskie Towarzystwo Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności.

 

PROGRAM:

9.00 – 9.50     Rejestracja uczestników

9.50 – 10.05 Powitanie uczestników i gości

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch Gajzlerska, Wydział Nauk o Zdrowiu, WUM Warszawa

prof. dr hab. Elżbieta Mycielska Dowgiałło, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

dr n. med. lek specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog, androlog Katarzyna Jankowska Prezes Polskiego  Towarzystwa Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności.

lek. spec. położnik ginekolog Ewa Ślizień-Kuczapska, Prezes PSNNPR

10.05 – 10.15 Otwarcie konferencji

10.15 – 10.30    Żywe i martwe urodzenia noworodków oraz zgony po poporodowe (0-6 dni po porodzie ) w latach 2000-2015 w Polsce .

prof. dr hab. n. med. Michał Troszyński, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

 

10 30 – 11.00 Problematyka niepomyślnej diagnozy prenatalnej z perspektywy lekarza

prof. dr hab. n med. Bogdan Chazan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

 

Sesja I: Najnowsze możliwości w zakresie  diagnostyki i terapii płodu in utero

Moderator: dr n. med. Anna Kajdy, lek. Natalia Suszczewicz

11.00 – 11.30 Aktualne możliwości diagnostyczne zespołów genetycznych i wad płodu

prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Ośrodek genetyki klinicznej/Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

11.30- 12.00. Diagnostyka i terapia wad płodu na podstawie doświadczeń własnych

prof. dr  hab. n. med. Janusz Bohosiewicz   Klinika Chirurgii Dziecięcej   Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


12.00 – 12.30  Przerwa – kawa, herbata

Sesja II:  Zasady postępowania w przypadku rozpoznania  ciężkiej lub nieuleczalnej wady u dziecka

Moderator: prof. Anna Latos – Bieleńska, prof. Joanna Dangel, lek. Ewa Ślizień Kuczapska

12.30- 12.50  Diagnostyka prenatalna to nie tylko badania – zasady rozpoznawania i udzielania konsultacji Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz Dangel, Kierownik Poradni Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej, Warszawskie Hospicjum dla Dzieci;

 

12.50 – 14.10   Rola psychologa po rozpoznaniu wady u płodu.

mgr Agnieszka Chmiel – Baranowska Hospicjum dla Dzieci;

14.10-14.30 Poradnia Wad Płodu – zasady opieki położniczej w przypadkach choroby płodu.

dr n. med. Nikola Niewęgłowska Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie, Szpital Kliniczny im. Anny Mazowieckiej

14.30-14 .50  Zasady domowej opieki paliatywnej nad dziećmi po diagnostyce prenatalnej.

dr n. med. Elżbieta Solorz  Hospicjum dla Dzieci;

14.50 – 15.15  Koncert wychowanków Ośrodka dla dzieci niewidomych Laski 

15.15 – 16.00 Przerwa-obiad

 

Sesja III :   Ciężka choroba matki a macierzyństwo  

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch – Gajzlerska, dr n. med. Katarzyna Jankowska  

16.00-16.30 Rozpoznanie nowotworu w ciąży- terapia i możliwości postępowania.

dr n. med. Barbara Kozakiewicz specjalista  położnictwa i ginekologii oraz  radioterapii onkologicznej.

16.30 – 16.45   Zachowanie płodności u chorych onkologicznie.

dr n. med. Radosław Maksym Centrum Badań Przedklinicznych(CBPT) WUM Warszawa

16. 45-17.10 „Boskie Matki – program kompleksowej opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka”

Marta Ozimek – Kędzior, Fundacja Rak’n’ Roll 

17.10 – 17.20   Świadectwo rodziców

17.20-17.40 Przerwa – kawa, herbata

Sesja IV: 

17.40-18.15 PANEL DYSKUSYJNY: Opieka i pomoc medyczna, psychologiczna, duchowa, hospicyjna w sytuacjach krytycznych –dla życia matki lub jej dziecka

Uczestnicy panelu:

dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL, Kierownik Katedry Psychopedagogiki Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II, dr hab. Maria Ryś prof. UKSW, Ks. dr Sławomir Szczepaniak z Zakładu dla Niewidomych w Laskach, Fundacja Gajusz

Moderator: dr M. Włodzimierz Wieczorek, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

18.15 Zakończenie konferencji

 

Inicjatywy towarzyszące:

Warsztaty: Moderacja lek. Monika Małecka Holerek PSNNPR, INER  mgr Magdalena  Hola   ZG PSNNPR 1 Psychologiczne aspekty macierzyństwa u kobiet przewlekle chorych. Psychoonkolog  dr n. med. Paulina Hakim, Zakład Profilaktyki Onkologicznej WUM2.Prezentacja kart obserwacji cyklów kobiet po stracie – powrót płodności po poronieniu( Organizacje NPR- PSNNPR , Model Creighton, mgr Mirosława Szymaniak , LMM Ewa i Krzysztof Werner Malento

3. Uczucia i potrzeby matki i ojca w przypadku niepomyślnej diagnozy prenatalnej mgr Bożena Pustoła mediator Rodzinny , INER

 

 

Stoiska organizacji promujących zdrowie prokreacyjne oraz stoiska sponsorów

 

Ponadto punkty edukacyjne i zaświadczenia dla uczestników

UWAGA! Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie możliwość zmian w programie z przyczyn od nich niezależnych.

Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Możesz napisać komentarz lub wysłać trackback ze swojej strony.
Napisz komentarz