28.09.2012 | Autor:

Konferencja z cyklu : „ Profilaktyka Zdrowia prokreacyjnego”

 

Organizatorzy:  Zakład Dydaktyki Położniczo-Ginekologicznej Wydział Nauki o Zdrowiu WUM oraz 7 Polskich Organizacji nauczających i promujących  naturalne planowanie rodziny /NPR/

 

14 października 2012,   NIEDZIELA,  godz. 10.00 – 18.00,   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Dydaktyczne AULA  A, ul. Księcia Trojdena 2a

WOKÓŁ PORODU XXI wieku

Szczególowe informacje i zgłoszenia: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl

Program:

9.30 – Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.15 – Powitanie  i otwarcie  konferencji

prof. dr hab. Michał  Troszyński, IMiDz/ lek. Ewa Ślizień – Kuczapska, Prezes PSNNPR

SESJA I: Wokół zdrowia i płodności rodziców

Moderatorzy: Prof. M. Gabryś /dr  Joanna Płońska

10.15 – 10.35  Płodność i życie – promocja Kwartalnika Naukowego  „Życie i płodność”

Prof. dr hab.  Marian Gabryś,  AM Wrocław

10.35- 10.55  Znaczenie wiedzy o płodności ludzkiej w praktyce młodego lekarza, położnej, pielęgniarki. Inicjatywa fakultetów z metod rozpoznawania płodności w Polsce.

Prezentacja Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny ––lek. Natalia  Suszczewicz, Szpital im. Św. Rodziny,  instruktor met. angielskiej, FCP, NFPMC

10.55 – 11.10. Współczesne narzędzia komunikacji on- line  obszarem konsultacji pacjent – lekarz  w zakresie (zapewnienia) zdrowia prokreacyjnego .

Prezentacja Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rotzera

lek. Elżbieta  Gołąb, Prezes INER  /inż. Jakub El Mahdi,  INER

 

11.10 – 11.20 Cele i działalność Fundacji Instytutu Rozwoju Położnictwa i Ginekologii oraz Fertility Care Center of Poland .

lek. Piotr Klimas,  Szpital im. Św. Rodziny, Dyrektor FCCP

11.20 – 11.40   Zadania  Stowarzyszenia „ Miłość  i Odpowiedzialność” w promocji zdrowia prokreacyjnego

mgr Elżbieta Wiater, Prezes  Stowarzyszenia MiO

11. 40 -11.50 Internetowa i wydawnicza  działalność  Ligii Małżeństwo Małżeństwu.

mgr Maciej Tabor,  Prezes LMM

 

11.55 – 12.10  PRZERWA  KAWOWA

 

SESJA II :  Rodzicielstwo w XXI wieku…

Moderatorzy : mgr Urszula Puzyna/mgr Magdalena Machlarz

12.10 -12.30   Żywienie a płodność rodziców . Dieta kobiet w okresie prokreacyjnym.

mgr Dorota Świątkowska – Asystent w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka

12.30 – 12.45  Lęk przed płodnością, rodzicielstwem, porodem.

mgr Tomasz Duda,  Zakład  Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM

12.50 – 13.00   Prezentacja  Fundacji MaterCare Polska – inicjatywy wspierania rodzicielstwa w krajach rozwijających się.

lek. Ewa Maria Prokop, Szpital im. Św. Rodziny, Prezes Zarządu Fundacji 

13.00 – 13.20   Polski model psychoprofilaktyki porodowej wg. Prof Włodzimierza  Fijałkowskiego

Dr hab. psychologii Dorota Kornas Biela, KUL kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

13 20 – 13.30  Prezentacja „Projekt dziecko”

mgr Piotr Miśkiewicz, nauczyciel kursu Wychowania do życia w rodzinie

13.30 – 14.10  OBIAD

SESJA III: Poród współczesny w świetle nauki i praktyki

Wprowadzenie do sesji:

Jak to było na początku? mgr Anna Otffinowska, Prezes Zarządu Fundacji Rodzić po Ludzku

 

Moderatorzy:  Prof. Ewa Dmoch Gajzlerska /mgr Tomasz Grzegorzewski

14.10 – 14.30 Poród w Polsce w XXI w na podstawie doświadczeń Szpitala św. Zofii

Dr n. med.  Wojciech Puzyna, Dyrektor Szpitala św. Zofii w Warszawie

14.30 – 14.50  Naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentek – styl pracy Szpitala św. Zofii w Warszawie

mgr położnictwa Magdalena  Witkiewicz,  Szpital św. Zofii,  członek Niezależnej Inicjatywy Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”

14.50- 15.10  Poród w XXI  wieku w świetle etyki milczenia

Prof. dr hab. Ewa Dmoch- Gajzlerska,  dziekan ds. Położnictwa Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM 

15.10 – 15.30  Etyka wyboru drogi porodu.

Prof. dr hab. Bogdan Chazan,  Dyrektor Szpitala św. Rodziny w Warszawie

15.30 – 15.50  Poród i co dalej? – neurofizjologiczne podstawy rozwoju dziecka w okresie okołoporodowym

mgr Bożena Kierył, terapeuta neurorozwoju i rozwoju emocjonalnego

15.50 –  16.10 Poród w Polsce okiem neonatologa

prof. dr hab. Jacek Rudnicki,  Pomorska Akademia Medyczna – Szczecin , Kierownik Kliniki Patologii Noworodka PAM

16.10 – 16.30  Poród zmedykalizowany a poród naturalny u zdrowych rodzących kobiet z doświadczeń 48 lat pracy  położnej

mgr położnictwa Irena  Chołuj, członek Niezależnej Inicjatywy Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”

16.30 – 16.45  DYSKUSJA

16.45 – 17.15  PRZERWA KAWOWA

SESJA IV:  Połóg – co warto wiedzieć?

Moderatorzy : dr n. med. Hanna Cerańska- Goszczyńska /mgr Wanda Urmańska

17.15 – 17.30 Powrót płodności po porodzie – podstawy naukowe, elementy seksualności małżeńskiej w połogu

specjalista gin. poł.  Ewa Ślizień – Kuczapska, NFPMC, Prezes PSNNPR  

17.30-17.50 Karmienie piersią – ważny czynnik zdrowia rodziny. Żywienie podczas laktacji

dr n. med Magdalena Nehring – Gugulska,  IBCLC, Prezes Fundacji Twórczych Kobiet, Centrum Nauki o Laktacji

17.50 – 18.15 – Dyskusja i zakończenie konferencji

Imprezy towarzyszące:

  1. Promocja publikacji naukowych i poradników o problematyce porodu i rodziny.
  2. Stosika organizacji zajmujących się zdrowiem prokreacyjnym.
  3. Stoiska sponsorów.

UWAGA!

ORGANIZATORZY KONFERENCJI ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLWIOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE Z PRZYCZYN OD NICH NIEZALEŻNYCH.

Możesz śledzić komentarze do tego wątku poprzez subskrypcję RSS 2.0. Możesz napisać komentarz lub wysłać trackback ze swojej strony.
Napisz komentarz