Archive for the Category » Video «

07.11.2012 | Autor:

Leczenie niepłodności – NAPROTECHNOLOGIA – transmisja wykładu dr. Tadeusza Wasilewskiego

Kategoria: Aktualności, Video  | Tagi:  | Skomentuj
06.11.2012 | Autor:

Program „Między Niebem a ziemią” nadany 4.11.2012 w TVP 1. W rozumieniu ustawy jest to cytat i nie służy w celach komercyjnych.
Prawa autorskie i majątkowe należą do TVP 1.

http://www.tvp.pl/vod/audycje/religia/miedzy-ziemia-a-niebem/wideo/04112012/8817516

Kategoria: Aktualności, Video  | Skomentuj
05.10.2012 | Autor:

 

Kwartalinik FIDES ET RATIO „W TROSCE O RODZINĘ”

 

dr Irena Grochowska

INSTYTUT EKOLOGII I BIOETYKI WFCH, UKSW

INTEGRALNY WYMIAR LUDZKIEJ SEKSUALNOŚCI W MODELU SPICE PROFESORA THOMASA HILGERSA

 

Przyjęcie i wyrażanie kobiecości i męskości są wyrazem seksualności człowieka. Natura  człowieka jest seksualna i wszystko co człowiek czyni zawsze nosi znamię jego płciowości, kobiecości lub męskości (Półtawska, 2002, s. 5).

Dzisiejsza kultura uwypukla znaczenie fizyczności i pożądliwości i bardziej skupia się na erotyzmie człowieka niż na jego wieloaspektowej seksualności. Zainteresowanie skupiające większą  uwagę   na    biologicznym i  fizjologicznym    aspekcie    ludzkiej seksualności prowadzi do oddzielenia miłości od życia i życia od miłości. To sprawia, że mniej  ważna   staje   się  sama  osoba,  a  to  z  kolei  powoduje  psychiczną  i  duchową deprawację.

Antykoncepcja,    sterylizacja,    aborcja,    pornografia   są    konsekwencją    takiego redukcyjnego spojrzenia na ludzką płciowość.

Odpowiedzią na fizyczne i wąskie spojrzenie na ludzką seksualność jest podejście oparte   bardziej   na   rozumieniu   niż   pożądliwości   (to   mózg   jest   centrum   ludzkiej seksualności).

Skupienie  uwagi  na  wszystkich  wymiarach  ludzkiej  seksualności  (duchowy, fizyczny, psychiczny, intelektualny i relacyjny) i dążenie do pełnej integralności w rozwoju człowieka jest osobowe i  wewnętrzne, oznacza łączność pomiędzy miłością a życiem oraz prowadzi do afirmacji człowieka we wszystkich wymiarach.

 

Wprowadzenie

Rozważania  o   ludzkiej  płciowości,  zjednoczeniu  i  wzajemnym  obdarowaniu powinny być  poprzedzone odniesieniem do samego człowieka. Podstawą do rozważań Profesora Hilgersa (2004) na temat seksualności człowieka jest encyklika Humanae Vitae (1968) i przyjęte w niej podejście zgodne z  nauczaniem Kościoła, oparte na filozofii tomistycznej.

Czytaj dalszą część wpisu »

Kategoria: Materiały, Publikacje, Video  | Skomentuj
14.09.2012 | Autor:

Ponad 100 specjalistów, w tym lekarze i pielęgniarki uczestniczą w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w podwarszawskich Łomiankach w szkoleniu z naprotechnologii, alternatywnej wobec in vitro metody poczęć.

Prof. Hilgers w Polsce  Badania pokazują, że naprotechnologia jest 1,5 – 3 razy bardziej skuteczna w leczeniu niepłodności niż technika sztucznego zapłodnienia, czyli in vitro. Na zdj. prof. Hilgers i jego żona Sue

Kurs prowadzi profesor Thomas W. Hilgers, Amerykanin, który opracował metodę, polegającą na identyfikowaniu przyczyn niepłodności przez obserwację cyklu miesiączkowego kobiety. Dzięki ustandaryzowanej metodzie zapisu wyników takich obserwacji, zwanej metodą Creightona, na świecie poczęły się już tysiące dzieci.

– Podstawową zaletą tej metody jest jej bezpieczeństwo i zgodność z etyką. Czytaj dalszą część wpisu »

06.09.2012 | Autor:

Wykład na temat naprotechnologii wygłoszona w Kaliszu przez Ks. dr hab. Piotra Kieniewicza MIC

Kategoria: Video  | Tagi:  | Skomentuj
17.08.2012 | Autor:

Founded by Dr. Thomas W. Hilgers, the Pope Paul VI Institute, home of NaProTechnology and the Creighton Model FertilityCare System, is located in Omaha, Nebraska.
Please visit our website: www.popepaulvi.com

10.08.2012 | Autor:

Dr. Thomas Hilgers shares medical strategies that overcome infertility

Dr. Thomas Hilgers opowiada jak medycyna przezwyciężyła niepłodność w programie „Catholic Answers Live” z dnia 10 sierpnia 2012.

 dr Hilgers Catholic Answers LiveFriday, Aug 10, 2012 – 6pm ET

 

Overcoming Infertility_120810a

Kategoria: Video  | Skomentuj
01.08.2012 | Autor:

Phil Boyle – Odpowiedzialne rodzicielstwo (Responsible Parenthood). W wykładzie Dr. Phil Boyle przekazuje praktyczne wskazania dot. odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz etycznych regulacji płodności z medycznego punktu widzenia zakorzenione w świadomości płodności, w Modelu Creighton’a i NaProTechnology.

01.06.2012 | Autor:

Wykład dr Daria Mikuła-Wesołowska -rezydent chorób wewnętrznych w ramach Labolatorium Milości

Kategoria: Video  | Skomentuj
22.05.2012 | Autor:

Panel dyskusyjny w ramach konferencji NaProTECHNOLOGYTM W DIAGNOZOWANIU I LECZENIU NIEPŁODNOŚCI. Szanse, wyzwania efekty. Wrocław, 24.03.2012