Author Archive

21.02.2018 | Autor:

Krakowskie Duszpasterstwo Małżeństw Niepłodnych oraz Stowarzyszenie „Abraham i Sara” zapraszają na Wielkopostny Dzień Skupienia dla małżeństw niepłodnych zatytułowany: „Betania: Mieszkanie dla przyjaciela”.

Rozważania wygłosi ks. dr Paweł Gałuszka, Dyrektor Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej. Zapraszamy wszystkie małżeństwa starające się o potomstwo, które pragną zawierzyć swoje problemy Panu Bogu oraz spotkać inne małżeństwa będące w podobne sytuacji.

Termin: 17.03.2018 r., od godz. 9:00.

Miejsce: klasztor Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Nazaretańska 1, Kraków.

Więcej informacji i zapisy: http://abrahamisara.pl/wydarzenia/17-03-krakow-rekolekcje

Kategoria: Bez kategorii  | Tagi:  | Skomentuj
10.02.2018 | Autor:

Zdjęcie użytkownika Fundacja Evangelium Vitae OPP.Serdecznie zapraszamy wszystkich na Mszę św., w czasie której będziemy się modlić zwłaszcza za małżeństwa pragnące potomstwa.

Kategoria: Bez kategorii  | Skomentuj
10.02.2018 | Autor:

25 lutego 2018 r. (niedziela),

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Centrum Dydaktyczne, AULA A, ul. Księcia Trojdena 2a

Program i szczegółowe informacje: http://www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl/node/165

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

  • Minister Zdrowia
  • Marszałek Województwa Mazowieckiego
  • Naczelna Izba Lekarska

 

Szanowni Państwo,

Nasi Goście, Wykładowcy, Uczestnicy i Sponsorzy, już po raz siódmy zapraszamy  w niedzielę 25 lutego 2018 roku do Centrum  Dydaktycznego na  Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na cykliczną konferencję naukową pt. ”Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, poświęconej tym razem zdrowiu prokreacyjnemu mężczyzn, czyli andrologii.

Po cyklu poświęconemu tematyce zaburzeń płodności małżeńskiej oraz stratom prokreacyjnym przyszedł czas by z uwagą pochylić się nad zdrowiem mężczyzny, troską o jego płodność oraz przedstawić aktualne standardy diagnostyki i leczenia jego zaburzeń. Kontynuując dotychczasową tradycję dbania o wysoki poziom merytoryczny sympozjów oraz ich interdyscyplinarny wymiar, zaprosiliśmy wybitnych polskich ekspertów z dziedzin medycyny – urologii, interny, endokrynologii, andrologii, psychiatrii oraz psychologii i pedagogiki. Pragniemy zaprezentować  wielowymiarowość zdrowia i płodności mężczyzny  od momentu jego  życia wewnątrzmacicznego,  a nawet wcześniej (programowanie rodzicielskie) poprzez okres wzrostu i kształtowania się jego zdolności prokreacyjnych,  aż do czasu senium. Projekt ten  prawdopodobnie będzie wymagać jeszcze jednej konferencji. Postaramy się  zatem spojrzeć na te zagadnienia z perspektywy lekarza i pacjenta oraz tych, którzy biorą udział w jego rozwoju – rodziców, nauczycieli, innych środowisk. Nie zabraknie świadków, czyli sesji, w której sami mężczyźni opowiedzą o swoim zdrowiu i seksualności.

Nasze spotkania na WUM są otwartą, międzypokoleniową, akademicką przestrzenią wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu różnych dziedzin troski o zdrowie prokreacyjne, prezentowanej przez ekspertów, a kierowane do wszystkich tych, którzy są zainteresowani tą tematyką. Mamy nadzieję, że w ten sposób służą uzupełnieniu i poszerzaniu tej wiedzy oraz uwrażliwiają na zagadnienia dotyczące postępowania, gdy ujawniają się problemy rodzicielskie , trudności i ból w sytuacjach niepomyślnej  prognozy, łącznie z zagrożeniem ludzkiego zdrowia  lub życia. Jako prymat uznajemy lekarską  zasadę – Primum non nocere, tzn. pacjent – cierpiący człowiek – znajduje się w centrum uwagi, a nasze postępowanie służy niesieniu ulgi – pomocy – towarzyszeniu wtedy, gdy jest szczególnie ciężko.

W części warsztatowej pragniemy zaprezentować wykorzystanie obserwacji cyklu w kształtowaniu  odpowiedzialnej postawy rodzicielskiej ze strony mężczyzny męża – kochanka – ojca – przyjaciela, trwaniu i wspieraniu żony w prowadzeniu codziennych obserwacji, gdy trwa proces leczenia, znaczenie metod rozpoznawania płodności w budowaniu więzi i dobrych trwałych relacji  w małżeństwie, w codziennych życiowych wyzwaniach.

Naszym dodatkowym upominkiem podczas konferencji będzie już kolejny, drugi reedytowany po 4 latach numer naukowego czasopisma „Życia i Płodność”, który zawierać będzie wykłady dotyczące tematyki niepomyślnej diagnozy prenatalnej dla matki lub dziecka Cz. II . Jest to   wspólna inicjatywa wydawnicza PSNNPR oraz Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin skierowana do środowisk i osób zainteresowanych tematyką prokreacji, troski o jej dobrostan oraz przywrócenia równowagi w przypadku jej zaburzeń w ujęciu wielospecjalistycznym – fizycznym, psychicznym i duchowym.

Cieszymy się i dziękujemy naszym patronom oraz osobom i instytucjom wspierającym tę inicjatywę. Dzięki temu możliwa jest ciągłość i cykliczność naszych konferencji.

Serdecznie zapraszamy już 25  lutego  2018  na WUM !

                                                                                                               

                                                                                               W imieniu Organizatorów

                                                     Ewa Ślizień- Kuczapska PSNNPR , Włodzimierz Wieczorek WSPR 

PROGRAM:

9.00 – 9.50 Rejestracja uczestników

9.50 – 10.15 Powitanie uczestników i gości i otwarcie konferencji

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch – Gajzlerska, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

prof. dr hab. Elżbieta Mycielska – Dowgiałło, Rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie

dr n.med. lek specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog ,androlog Katarzyna Jankowska, Prezes Polskiego  Towarzystwa Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności

lek. spec. położnik ginekolog Ewa Ślizień-Kuczapska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny

dr hab. n. med.  Michał Rabijewski,  Zakład Zdrowia Prokreacyjnego  Szpital Specjalistyczny św. Zofii Warszawa , Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

 

Sesja I: Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego mężczyzny

Moderatorzy: dr n .med. Katarzyna Jankowska , prof. dr  hab. Maria Ryś

10.15 – 10.50 Zagrożenia dla męskiej płodności od okresu płodowego do dojrzałości płciowej

profdr hab. n. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer Katedra  Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

10.50 – 11.20 Wpływ diety na potencjał męskiej płodności

dr  n. med. Marta Libura, Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii SPCSK WUM

11.20 – 11.50 Znaczenie edukacji i wychowania na prawidłowe kształtowanie się męskiej płodności

prof. dr hab.inż. Andrzej Urbaniak, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej

11.50 – 12.00 Wykład sponsorowany

 

12.00 – 12.30 Przerwa – kawa, herbata

 

Sesja II: Etiologia zaburzeń męskiej płodności

Moderatorzy:  dr  n. med.  Jennifer Castañeda , dr  n . med.  Radosław Maksym

12.30 – 13.00 Genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania  zaburzeń męskiej płodności

prof. dr hab. n. med. Alina Midro, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Genetyki Klinicznej

13.00 – 13.30 Czynniki środowiskowe redukujące męską płodność. Możliwości optymalizacji potencjału płodności

dr n. med. Radosław Maksym, androlog kliniczny, specjalista położnictwa i ginekologii, Zakład Zdrowia Prokreacyjnego Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

13.30 – 14.00 Znaczenie zakażeń dróg moczowo-płciowych w etiologii zaburzeń płodności męskiej – problem diagnostyczny i terapeutyczny

dr hab. n. med. Monika Frączek, prof. nadzw. IGC PAN, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

14.00 – 14.15 Koncert

14.15 – 15.00 Przerwa-obiad

Sesja III: Postępowanie diagnostyczne i terapia zaburzeń płodności męskiej

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch – Gajzlerska, lek. Marek Ślusarski

15.00 – 15.35 Aktualne rekomendacje EAA i FEBU w diagnostyce i leczeniu zaburzeń płodności męskiej

dr n. med  Katarzyna Jankowska, androlog Klinika Endokrynologii CMKP Bielany Warszawa

15.35 – 16.05 Choroby endokrynologiczne a męska płodność.  Rozpoznanie i leczenie

dr hab. n. med. Michał Rabijewski,  Zakład Zdrowia prokreacyjnego  CMKP ,  Szpital Specjalistyczny św. Zofii

16.05 – 16.30 Urologiczne przyczyny niepłodności męskiej

dr hab. n. med.  Jakub Dobruch, Kierownik Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

16.30-16.40 Wykład sponsorowany

16.40 – 17.00 Przerwa – kawa, herbata

 

Sesja IV:  Panel Dyskusyjny

17.00 – 17.20    MĘŻCZYŹNI MÓWIĄ O SOBIE –osobiste doświadczenia

17.20 – 18.15 Okrągły stół. Co znaczy męskość ? Stan zdrowia seksualnego Polaków. Aspekty psychologiczne, duchowe, socjologiczne

Uczestnicy panelu: wykładowcy oraz goście zaproszeni:

lek. Joanna Kasperek, psychiatra, psychoterapeuta, Słupsk

lek. Sławomir Jakima, psychiatra, seksuolog. Redaktor naczelny Seksuologii Polskiej. Prywatna praktyka lekarska.

Moderatorzy:  lek. Ewa Ślizień-Kuczapska, dr  Włodzimierz Wieczorek, dr Urszula Tataj Puzyna

18.15 Zakończenie konferencji

 

Inicjatywy towarzyszące:

Warsztaty tematyczne

Stoiska organizacji promujących zdrowie prokreacyjne oraz stoiska sponsorów

Ponadto punkty edukacyjne i zaświadczenia dla uczestników sympozjum

04.01.2018 | Autor:
Serdecznie zachęcamy do udziału w rekolekcjach dla małżeństw bezskutecznie starających się o dziecko w dniach 18-20 maja 2018 r. Szczegóły znajdą Państwo na plakacie.

Jednocześnie pragnę zaprosić do korzystania ze spotkań Duszpasterstwa Naprotechnologii działającego przy Fundacji Evangelium Vitae we Wrocławiu. Więcej informacji poniżej:

 

 

Duszpasterstwo Naprotechnologii to comiesięczne spotkanie na Eucharystii, podczas której modlimy się o:

– dar nowego życia dla małżeństw pragnących potomstwa,
– szczęśliwe rozwiązanie dla małżeństw obdarowanych łaską nowego poczętego życia,
– pociechę i wsparcie dla rodzin dotkniętych stratą dziecka.

W czasie naszej modlitwy polecamy Bogu lekarzy, instruktorów Modelu Creigton i wszystkie osoby pomagające tym rodzinom. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zechcą się włączyć do wspólnej modlitwy w tych intencjach.

Msze Święte odprawiane są w kaplicy Domu Zakonnego Sióstr Boromeuszek przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu. Kaplica znajduje się na terenie dawnego szpitala im. L. Rydygiera na I p. budynku B – wejście od strony podwórza.

Na podwórze można wjechać samochodem.
Na pierwsze piętro najlepiej wjechać windą.

Dzień przed Mszą Świętą spotyka się grupa wsparcia rodzin po stracie dziecka w budynku E (wejście za portiernią).
Grupa jest otwarta, można do niej dołączyć. Zajęcia prowadzi Pani Monika Goriaczko – psychoterapeutka, która udziela informacji i przyjmuje zapisy pod nr tel.: 508 183 608 lub e-mailowo: monika.goriaczko@op.pl.

Po Mszy Świętej spotykamy się przy herbacie w budynku E (wejście za portiernią).

Kontakt: fundacja@boromeuszki.pl, tel. 509 437 479.

Kategoria: Bez kategorii  | Tagi:  | 1 Komentarz
28.11.2017 | Autor:

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ

MEDYCYNA SPERSONALIZOWANA W LECZENIU NIEPŁODNOŚCI
2 GRUDNIA 2017
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 247/249, 92-209 Łódź
AULA 1.18 (drugie piętro)
WIĘCEJ INFORMACJI i ZAPISY ON-LINE: http://www.diagnostykaplodnosci.pl/
23.11.2017 | Autor:

Serdecznie polecam webinarium: Od niepłodności do spełnionego życia.

Zapraszamy kobiety i mężczyzn, pary doświadczające niepłodności na inspirujący cykl 4 spotkań on-line z wyjątkowymi specjalistami w dziedzinie niepłodności. Siedząc bezpiecznie w domu pod kocem razem z mężem/żoną będziecie mogli anonimowo spotkać się z ekspertami w dziedzinie niepłodności, skorzystać z ich wiedzy, wskazówek i doświadczenia oraz zadać pytania on-line. Pokonanie niepłodności wymaga stania się ekspertem w temacie! A Fundacja Instytut Nadziei chce Was w tym wspierać!

Udział w webinarium jest bezpłatny. Projekt jest finansowany przez Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020

W najbliższą środę webinarium dotyczące aspektów psychologicznych starań o dziecko pt. „Jak nie zwariować w związku z niepłodnością?” – będzie ciekawie, bo w formie rozmowy dwóch psychologów pracujących z osobami doświadczającymi kłopotów z płodnością. Pozwalam sobie przesłać od razu link, na który wystarczy wejść o godzinie 19 – https://www.youtube.com/watch?v=mDzZYtQR4bQ
6 grudnia kolejne webinarium dedykowane kobiecej niepłodności – również na stronie www.spelnionezycie.pl – można już podejrzeć informację na ten temat.

Doświadczenie niepłodności to najczęściej bardzo bolesny i trudny czas w życiu pary marzącej o zostaniu rodzicami. Niejednokrotnie wiąże się ono z przeżywaniem comiesięcznych rozczarowań, poczuciem bycia niezrozumianym, odrzuconym, „ wybrakowanym”, gorszym.

Informacje i zapisy: http://spelnionezycie.pl/#webinaria

Pierwsze webinarium o wpływie diety na płodność, które już się odbyło jest dostępne na youtube: https://youtu.be/AoMR8Gdox-0

Kategoria: Materiały, Video  | Tagi:  | Skomentuj
03.11.2017 | Autor:

Najbliższe spotkania wprowadzające w Model Creighton odbędą się:

  • w Fundacji Evangelium Vitae przy ul. Pomorskiej 37 we Wrocławiu (budynek dawnego szpitala) 08.11.2017 r. (piątek) o godz. 18.00  – spotkanie poprowadzi  Monika Godzich-Siwiak(monika.godzich.siwiak@gmail.com, tel. 603 070 244). Zapisy bezpośrednio u instruktora.
  • w Fundacji Evangelium Vitae przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu (budynek E, partek, wejście obok portierni) 09.11.2017 r. (czwartek) o godz. 19:45 – spotkanie poprowadzi Magdalena Krajewska FCP (magdalena.krajewska@fev.wroclaw.pl)
  • w Fundacji Evangelium Vitae przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu (budynek E, I piętro, sala 8) 17.11.2017 r. (piątek) o godz. 18.00 – spotkanie poprowadzi  Natalia Gaweł (nataliak.gawel@gmail.com, tel. 601 088 752).

Zarejestruj się

Kategoria: Bez kategorii  | Skomentuj
12.10.2017 | Autor:

Najbliższe spotkania wprowadzające w Model Creighton odbędą się:

  • w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny (województwo opolskie) 14.10.2017 r (sobota) o godz. 13.30  – spotkanie poprowadzi  Monika Godzich-Siwiak (monika.godzich.siwiak@gmail.com, tel. 603 070 244). Zapisy bezpośrednio u instruktora.
  • w Fundacji Evangelium Vitae przy ul. Pomorskiej 37 we Wrocławiu (budynek dawnego szpitala) 17.10.2017 r.(wtorek) o godz. 18.00 – spotkanie poprowadzi  Krzysztof Strug (krzysztof.strug@fev.wroclaw.pl, tel. 692 550 798).

Zarejestruj się

Kategoria: Spotkania wstępne  | Skomentuj
10.10.2017 | Autor:

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Utraconego szczególnej uwadze polecam nowość wydawniczą: „Poronienie. Ukoić ból.”

Krótka informacja od wydawcy:

„Poronienie. Ukoić ból”. 

Dzięki tej książce:
– poznasz świadectwa innych osób, które przeszły przez to samo doświadczenie
– dowiesz się więcej o przeżywaniu traumy z punktu widzenia psychologii, a także duchowości
– pozwolisz sobie na nadzieję mimo pytań, na które nie ma odpowiedzi
– poznasz poszczególne etapy żałoby po stracie dziecka

W Polsce problem ten dotyka około 38 000 osób rocznie. Oznacza to, że każdego dnia 100 kobiet traci swoje dziecko w wyniku poronienia…

Z pewnością to zbyt ważny temat, by o nim milczeć. Wielu rodziców – matek i ojców – cierpi podwójnie: najpierw z powodu tej ogromnej straty, następnie ‒ przez obojętność i niezrozumienie ze strony personelu medycznego, rodziny, znajomych.

Jak zatem zmierzyć się z tą stratą, kiedy dotknie Ciebie lub bliskie Ci osoby? Jak pomóc przyjaciołom, którzy przeżywają żałobę po stracie swojego dziecka? Jak odnaleźć sens
w niejednokrotnie nawracającym doświadczeniu poronienia?

Potrzeba odpowiedzi na te pytania jest ogromna, dlatego powstała książka „Poronienie. Ukoić ból”. Ma ona na celu pomoc w zmierzeniu się na płaszczyźnie psychologicznej i duchowej ze stratą nienarodzonego dziecka.

To świadectwo osób, które doświadczyły tego samego bólu i chcą pomóc przejść przez niego innym. Dodatkowo w książce tej cennych wskazówek udziela ceniony psychoterapeuta – Piotr Domaradzki, a swoim doświadczeniem z prowadzenia rekolekcji dla rodziców po stracie dzieli się duszpasterz rodzin – ks. Jarosław Ogrodniczak.

Więcej informacji na stronie www.ukoicbol.pl

Książkę można zamawiać pisząć na adres marcin@wydawnictwoinspiracje.pl

Kategoria: Książki, Materiały  | Skomentuj
05.10.2017 | Autor:

 Zaproszenie

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej wraz z Biskupem Legnickim Zbigniewem Kiernikowskim

zapraszają na Eucharystię z okazji Dnia Dziecka Utraconego do legnickiej katedry w niedzielę 15 października 2017 r.  o godzinie 11.30.

Po południu o godzinie 16.30 na Cmentarzu Komunalnym w Jaszkowie odbędzie się poświęcenie „Grobu Dziecka Utraconego” oraz zostaną złożone kwiaty.

Kategoria: Aktualności  | Skomentuj